שלילת רישיון נהיגה

כאשר נהג מבצע מספר עבירות תנועה, המביאות לכך שנצברות לחובתו נקודות – ייתכן מצב בו יקבל אותו נהג עונש בצורה של שלילת רישיון נהיגה. הדבר תלוי בגורמים רבים, וניתן לטפל בכך על ידי עורך דין תעבורה טוב.

מי רשאי לשלול רישיון נהיגה?

פסילת רישיון נהיגה יכולה להיעשות באמצעות 3 גורמים:

  • בית המשפט
  • משרד הרישוי
  • קצין משטרה

ראשית, בית משפט יוכל לפסול רישיון נהיגה, וזאת רק כתגובה וכהכרעה לתיק שהוגש, עקב אישום של נהג בעבירות תנועה. חומרת העבירה היא שתהווה את השיקול המרכזי לקביעת בית המשפט. לבית המשפט נתון שיקול דעת, והוא יוכל לפסול את רישיון הנהיגה למשך ימים, חודשים, שנים, או אפילו פסילה לצמיתות.

שלילת רישיון נהיגה יכולה להיעשות גם על ידי משרד הרישוי. כשמדובר על משרד הרישוי פסילת רישיון חלה על כל סוגי הרישיונות שיש בבעלותו של אותו נהג.

פסילת רישיון יכולה גם להתבצע על ידי קצין משטרה. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום, ובנוסף, קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום. הכל תלוי בחומרת העבירה של הנהג. מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום? אם קצין המשטרה תופס נהג על עבירת תנועה שמצביעה על כך שאותו נהג מסוכן לעצמו ולציבור – יוכל הקצין לשלול את רישיונו. תיתכן גם שלילת רישיון על מהירות.

הסיבות לפסילת רישיון נהיגה

נהיגה בזמן פסילה, וגם נהיגה בזמן פסילה בפעם הראשונה מהוות עבירות תעבורה חמורות ביותר, המביאות לכך שאותו נהג שביצע את העבירה יקבל 10 נקודות.

בתקנות התעבורה, מהווה נהיגה בזמן פסילה סעיף משמעותי למדי. חומרת העבירה היא רבה, מכיוון שמדובר למעשה בעבירה כפולה. העבירה הראשונה היא זו שבגינה נשלל רישיון הנהיגה, וייתכן אף שמדובר במספר עבירות, שצברו לחובתו של הנהג מספר רב של נקודות שהצדיקו את שלילת הרישיון. עבירה שנייה היא עצם הנהיגה והעלייה על הכביש בזמן שלאותו נהג ידוע שרישיונו נשלל. על כן, ההרתעה בעבירה זו היא גבוהה.

הסיבות לפסילת רישיון יכולות לנוע בין צבירת נקודות חובה בסכום שנקבעו בחוק ובתקנות התעבורה, ועד לאי-כשירות של הנהג, שתיקבע בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. כשמדובר על פסילת רישיון נהיגה משרד הרישוי קובע את התנאים השונים לחידושו.

העונש על שלילת רישיון נהיגה

שלילת רישיון נהיגה בגלל נקודות היא העונש שנקבע באמצעי התיקון. אמצעי התיקון הם כלים שהנהג מחויב לבצע לאחר שצבר מספר נקודות מסוים. במידה שמצב הנקודות של נהג מסוים עולה על 36 נקודות, העונש יהיה פסילת רישיון ל 90 יום, כ 3 חודשים.

כלומר, התשובה לשאלה הנפוצה "כמה נקודות זה שלילת רישיון?" תהיה 36 נקודות ומעלה. אם ישנן 72 נקודות, תהיה פסילת רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי למשך 9 חודשים. הרישיון יוכל להיות מחודש רק בתום התקופה, ולאחר מעבר של בדיקות רפואיות שונות, ושני מבחנים – מבחן נהיגה עיוני (שהוא התיאוריה) ומבחן נהיגה מעשי (טסט).

שלילת רישיון טרם המשפט

בית המשפט יוכל להחליט שהוא פוסל את רישיון הנהיגה של הנהג המועמד לדין, וזאת עוד לפני שהכריע במקרה. שלילת רישיון נהיגה שכזו נקראת גם "פסילה עד תום ההליכים". הסיבה לשלילה שכזו היא שבית המשפט מבין שמדובר בנהג מסוכן, שיכול לבצע בזמן ההליכים תאונה או עבירת תנועה מסוכנת אחרת – ולכן, בית המשפט מחליט שהנהג לא יוכל לעלות על הכביש עד שהמקרה שלו יוכרע באופן סופי.

מדובר במצב שדומה לנאשם שעומד לדין, ויש סכנה שיברח במהלך המשפט שמתנהל. במצבים כאלה, מכריזים על "מעצר עד תום ההליכים", כאשר הכוונה היא שבית המשפט יוכל לקבוע שעל הנאשם להיות מוחזק במתקן כליאה, מכיוון שהעובדות מצביעות על כך שהוא בסכנה של בריחה.

כיצד תקבל את רישיון הנהיגה שלך לאחר הפסילה?

הדבר משתנה בהתאם לזהות הגוף שביצע את פסילת הרישיון. ציינו לעיל שישנם 3 גורמים שרשאים לבצע פסילת רישיון נהיגה: בית המשפט, משרד הרישוי, והמשטרה (פסילה מנהלית).

בהתאם לכך, אם מדובר בפסילה שנעשתה על ידי בית המשפט או על ידי משרד הרישוי – משרד הרישוי יהיה זה שמחזיר את רישיון הנהיגה לנהג שממנו הוא נשלל. ואילו כאשר מדובר בפסילה מנהלית שנעשתה על ידי קצין משטרה, המשטרה תהא הגוף שאחראי להחזרת הרישיון. ייתכן שקבלת הרישיון תיעשה דרך הדואר, וייתכן שתיעשה באופן פיזי בתחנת המשטרה.

בחינת הראיות וטיפול בפסילת רישיון נהיגה

כאשר עורך דין עוסק בפסילת רישיון נהיגה, ותפקידו הוא לנסות לערער עליו ולבטל אותו – הדבר הראשון שהוא יעשה יהיה לתקוף את הראיות עצמן. כלומר, הוא יציג טיעונים אודות הנסיבות שבגינן בוצעה העבירה, אופן צבירת הנקודות והאם הן נצברו כדין או שנפלה טעות בסכומן, וכו'…

פסילת רישיון נהיגה נקודות – כמה נקודות זה פסילת רישיון?

פסילת רישיון יכולה להיעשות מכמה סיבות, כפי שפורט. היא גם יכולה להיעשות לפרקי זמן שונים שקובע הגורם השולל. למשל, תיתכן פסילת רישיון ל 30 יום ותיתכן גם פסילת רישיון ל 60 יום. כאשר מדובר בפסילת רישיון עקב טעמים רפואיים שמונעים מהנהג להמשיך לעלות על הכביש – אין שום קשר לצבירה של נקודות.

אך כאשר מדובר בפסילת רישיון נהיגה שנעשית עקב צבירת נקודות חובה – מדובר בצבירה של 36 נקודות או יותר. פסילה ארוכה יותר תתבצע במידה שאותו נהג צבר 72 נקודות, או שצבר 36 נקודות נוספות, בפעם השנייה ברצף זמן של כ 6 שנים.

יצוין שנקודות יכולות להימחק לאחר שנתיים, אם נצברו לחובת הנהג 20 נקודות או פחות. אך במצב שנצברו לו 22 נקודות או יותר – מחיקת הנקודות תיעשה רק לאחר 4 שנים.

נהיגה בזמן פסילה עונש

על נהיגה בזמן פסילה עונש הקבוע בחוק. העונש הוא צבירה של 10 נקודות, ובנוסף לכך, אותו נהג מסתכן בקנס כספי, ואף במאסר של שלוש שנים. בנוסף לכך, ייתכן שתתבצע שלילת רישיון נהיגה לצמיתות.

איך עורך דין תעבורה מטפל בשלילת רישיון נהיגה

עורך דין תעבורה יכול לסייע מאוד בטיפול בשלילת רישיון נהיגה. כאשר אתם בטיפול של עורך דין שלילת רישיון נהיגה יכולה להתקצר משמעותית בהיבט הזמן. שלילת רישיון יכולה להיות לפרקי זמן ארוכים מאוד, ועם עזרתו של עורך דין שלילת רישיון נהיגה יכולה להיות עסק די פשוט.

תחילה, יוכל עורך הדין לפנות לגורם ששלל את רישיונכם, ולפעול למען ביטול או קיצור תקופת השלילה. עורך הדין יוכל להשיג את ההקלות הללו בשתי דרכים מרכזיות: הוא יוכל להגיש ערעור על פסילת רישיון נהיגה לבית המשפט, והוא יוכל לבקש הליך שימוע שיתקיים מול משרד הרישוי.

אם רישיון הנהיגה שלכם נשלל, אם קיבלתם נקודות, או שביצעתם עבירת תנועה כלשהי – אנו מזמינים אתכם לפנות למשרד שלנו ולקבל ייעוץ משפטי, כדי שתבינו כיצד הכי כדאי לכם לפעול במצבכם. עם רזומה מרשים בתוך ומחוץ לבית המשפט, ועם צוות עורכי דין מקצועיים ואדיבים, עם ידע וניסיון רבים – נעשה הכל עבורכם ועבור הניצחון בתיק שלכם. צרו עימנו קשר לקבלת ייעוץ משפטי.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין שלילת רישיון נהיגה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

כאשר נהג מבצע מספר עבירות תנועה, המביאות לכך שנצברות לחובתו נקודות – ייתכן מצב בו יקבל אותו נהג עונש בצורה של שלילת רישיון נהיגה. הדבר תלוי בגורמים רבים, וניתן לטפל בכך על ידי עורך דין תעבורה טוב

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?