פסילה מנהלית

מהי בכלל פסילה מנהלית? מי רשאי לפסול לי את רישיון הנהיגה? מה התהליך? כיצד ניתן לערער עליו או לבטל אותו, ואיך עורך דין תעבורה יכול לעזור? המשיכו לקרוא וקבלו את התשובות לכל השאלות הללו.

מה זה שלילה מנהלית?

פסילה מנהלית או שלילה מנהלית הינה למעשה שלילה של רישיון הנהיגה של נהג מסוים על ידי קצין משטרה. מדובר בהליך שנחשב לחריג, שבו לקצין משטרה ניתנת סמכות לבצע פסילה מנהלית של רישיון נהיגה של נהג חשוד בעבירת תנועה.

ההליך חריג משום שהוא מקנה לקצין משטרה סמכות לשלול רישיון נהיגה ולהטיל על הנהג סנקציה קשה, שכן היא שוללת במידה מסוימת את חופש התנועה שלו, שהיא זכות יסוד של כל אדם. כל זאת מתאפשר עוד לפני שבוצעו הליכים משפטיים כנגד הנהג החשוד, והנהג עוד לא הורשע ולא הוכח כי הוא אכן ביצע את עבירת התנועה המיוחסת לו.

מי רשאי לפסול את רישיון הנהיגה שלך?

שאלה זו הינה שאלה כבדת משקל. כפי שציינו, חירות התנועה מהווה זכות יסוד חשובה ביותר בשיטת המשפט הישראלית. חופש התנועה מעוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועל כן שלילה של אותו חופש תנועה אינה יכולה להיעשות בכל תצורה.

כדי לסתור, לשלול או לפגוע בזכות יסוד המעוגנת בחוק יסוד, יש צורך לעבור כמה מבחנים, משוכות, אותן בוחן בית המשפט. המטרה היא שהפגיעה בזכויות תיעשה באופן מידתי בלבד, שעונה על הצורך בצורה המדויקת ביותר האפשרית, וכולל מינימום של פגיעה בזכויות, ואך ורק בדרכים ההכרחיות להשגת המטרה המתבקשת.

ראשית, יש לבחון כי מתקיים קשר רציונלי בין התכלית לבין האמצעי. כלומר, אם התכלית של שלילה מנהלית היא הגנה על הנהג ועל סביבתו, אזי האמצעי שהוא שלילת רישיון הנהיגה צריך להיות תואם למטרה. ואכן, אם לנהג יישלל הרישיון, הוא לא יוכל לנהוג בכביש, והוא וסביבתו יישארו מוגנים מפני סכנה.

שנית, יש לבחון כי האמצעי הוא האמצעי שמסב פגיעה מינימלית לנהג. יש לבחון אם האמצעי של שלילת הרישיון הוא ראוי, והאם אין דרך אחרת, פוגענית פחות, כדי להשיג את המטרה הראויה. שלישית, ייבחן היחס שבין העלות לתועלת. האם הפגיעה בחופש התנועה של הפרט פחותה מהתועלת של הגנה על הנהג וסביבתו מפני סכנות שונות בכביש.

על כן, הוחלט כי הסמכות לבצע שלילה מנהלית תינתן לקצין משטרה. הקצין יוכל להפעיל שיקול דעת ולהחליט על שלילה מנהלית אם הוא רואה לנכון לעשות זאת.

פסילה מנהלית – לאיזו תקופה נשלל הרישיון?

קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום כאשר מדובר בעבירת תנועה שנחשבת ליחסית קלה, למשל עקיפה מסוכנת או אי מתן של זכות קדימה. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום על עבירות תנועה שנחשבות חמורות יותר, כמו גרימת תאונת דרכים שבה נגרם נזק רכוש ונזק גוף לאדם אחר.

קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום כאשר אותו נהג גרם לתאונת דרכים קטלנית. כשמדובר על פסילה מנהלית תאונת דרכים היא לרוב הסיבה שבגינה ייפסל הרישיון מנהלית לתקופות ארוכות יותר, של 60 יום או של 90 יום.

פירוט העבירות בגינן רשאי הקצין לבצע פסילה מנהלית של רישיון נהיגה לתקופה בת 30 ימים
קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום לאחר שביצע אותו נהג עבירת תנועה שנחשבת לקלה יחסית, אך עם זאת, עדיין נושאת בחובה סכנה גדולה לבטיחותו של הנהג ושל סביבתו.

ישנן כמה עבירות, המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, שבגינן יוכל קצין משטרה לפסול מנהלית את רישיון הנהיגה של אותו נהג למשך 30 יום.
ראשית, לפי תקנה 22, אם הנהג לא נותן זכות קדימה בצומת, וזאת בניגוד לתמרורי עצור או זכות קדימה שמוצבים במקום. שנית, לפי תקנה 26(2), אם הנהג נוהג ברכבו כאשר הוא תחת השפעת אלכוהול או סמים. שלישית, לפי תקנה 27(א), אם אדם נוהג ברכב מסוכן, למשל אם הרכב אינו תקין או שהוא עלול לגרום נזק לסובבים או לנהג עצמו.

רביעית, לפי תקנה 47(ד), כאשר נהג מבצע עקיפה בדרך שאינה פנויה. חמישית, לפי תקנה 47(ה)(5), כאשר נהג מבצע עקיפה מסוכנת, והוא חוצה קו הפרדה רצוף בעת העקיפה. שישית, לפי תקנה 54(א)(1), כאשר נהג נוהג במהירות מופרזת, שהיא 30 קמ"ש יותר מהמהירות המותרת בדרך עירונית, או 40 קמ"ש יותר מהמהירות המותרת בדרך לא עירונית.

שביעית, לפי תקנה 56(א)(4), כאשר נהג מחויב לעצור טרם מפגש עם מסילת ברזל, והוא לא עוצר. שמינית, לפי תקנה 67, כאשר נהג מסכן הולך רגל במעבר חציה. תשיעית, כאשר נהג מוביל חומר שהוא מסוכן, וזאת בניגוד לדין. ולבסוף, לפי סעיף 12א1(ב) ו-12א1(ג) לפקודת התעבורה, כאשר מדובר בנהג חדש, והוא נוהג ללא מלווה.

הליך השימוע והטלת פסילה מנהלית

לאחר שנהג מסוים נתפס על ידי קצין משטרה על ביצוע עבירת תעבורה מסוימת, אותו נהג יזומן לשימוע שייערך בפני קצין משטרה, בתחנת משטרה. מועד השימוע ייקבע בדרך כלל לכ-3 ימים מיום ביצוע העבירה. מעמד השימוע מאפשר לנהג לשטוח את טענותיו, ובכך לנסות להגן על עצמו.

פסילה מנהלית שלא בנוכחות הנהג

כאשר נהג נעדר מהשימוע, ולא מתייצב במועד שנקבע, ישנה סמכות לקצין המשטרה לבצע פסילה מנהלית שלא בנוכחותו. הרציונל העומד מאחורי הקביעה הזו, הוא שמעמד השימוע נועד עבור הנהג, כאשר ניתנת לו ההזדמנות להציג את הצד שלו, ולהציג טיעוני הגנה שיכולים להקל על עונשו. בדיוק כמו שימוע שמתבצע טרם פיטורים מעבודה, בו ניתנת הזכות לעובד להשמיע את קולו ולהגן על עצמו, כך גם השימוע לגבי פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה.

כאשר הנהג מחליט לוותר על זכותו לשימוע שכזה, ובוחר שלא להגיע ולא להתייצב לשימוע שנקבע – רואים זאת כוויתור מוחלט, ולכן קצין המשטרה יוכל לפעול כראות עיניו, לפי המידע שיש ברשותו ולפי העבירה שאותו נהג ביצע.

עיקרי השיקולים בהטלת פסילה מנהלית

השיקולים שאותם ישקול קצין המשטרה בהחלטתו אם לשלול מנהלית את רישיונו של הנהג, הם בין היתר העבר התעבורתי של הנהג, עיסוקו של הנהג, ותק שנות הנהיגה של הנהג, האם קיים צורך מיוחד של הנהג ברישיון הנהיגה, כמו למשל הסעה של בני משפחה לטיפול רפואי.

ביטול פסילה מנהלית

ביטול פסילה מנהלית ייתכן בהחלט, כאשר מתבצע ערעור על פסילה מנהלית. בקשה לביטול פסילה מנהלית תוגש לבית המשפט לענייני תעבורה. בתוך 4 או 5 ימים בערך, בית המשפט לענייני תעבורה יקיים דיון לגבי בקשת הערעור על הפסילה המנהלית.

שיקולי בית המשפט בהחלטתו בבקשה לביטול פסילה מנהלית

בית המשפט ישקול בעיקר את העלות והתועלת. כלומר, הוא יבחן מה תהיה הפגיעה בביטחון הציבור במידה שיחליט לבטל את הפסילה. השופט שדן בבקשה לביטול פסילה מנהלית יהיה שופט של בית המשפט לתעבורה, וחשוב לדעת שגם על החלטת בית משפט זה ניתן להגיש ערעור, כך שהעניין יידון בבית המשפט המחוזי.

בדיקת כשירות נהיגה

קבלת רישיון נהיגה לאחר שלילה מנהלית מותנית בדרך כלל במעבר של בדיקות רפואיות, מבחן עיוני ומבחן מעשי. בדיקת כשירות נהיגה מתבצעת לרוב במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, והיא כוללת יום בדיקות עם גורמים רפואיים שונים, שיבחנו את הכשירות הרפואית של אותו נהג לחזור לכביש.

האם יכולה המשטרה להגיש בקשה להמשך הפסילה המנהלית מעבר לתקופה הקצובה?

בהחלט. אחד הסיכונים בהגשת ערעור על פסילה מנהלית, הוא שבית המשפט יחליט על הארכה של תקופת הפסילה המנהלית. כמו בכל בקשת ערעור, האפשרויות העומדות בפני הגוף השוקל את הבקשה הן ביטול של ההחלטה, אשרור של ההחלטה, או שינוי מסוים שלה.

לכן, יש לשקול היטב את הסיכויים והסיכונים, בסיוע של עורך דין תעבורה, ולהגיע להחלטה הנכונה – האם כדאי להגיש בקשת ערעור במקרה המדובר, או שהסיכונים עולים על הסיכויים, ולכן עדיף לספוג את הפסילה לתקופה הקצובה שנקבעה.

עורך דין ביטול פסילה מנהלית

כאשר אתם בוחרים לפעול בסיוע עורך דין ביטול פסילה מנהלית אינו מאיים כל כך, והסיכויים לקבל ביטול שכזה עולים משמעותית. עורך דין תעבורה הוא בעל ניסיון ומקצועיות בעניינים אלה, הוא מנוסה בהליך ומכיר אותו על בוריו.

משרדנו מתמחה בענייני תעבורה, ומזה שנים שאנו מלווים את לקוחותינו לכל אורך הדרך ועד לניצחון. אם רישיונכם נפסל מנהלית, או שנתפסתם בעבירת תנועה וזומנתם לשימוע, צרו עימנו קשר לקבלת ייעוץ משפטי.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה פסילה מנהלית, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

מהי בכלל פסילה מנהלית? מי רשאי לפסול לי את רישיון הנהיגה? מה התהליך? כיצד ניתן לערער עליו או לבטל אותו, ואיך עורך דין תעבורה יכול לעזור? המשיכו לקרוא וקבלו את התשובות לכל השאלות הללו

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?