ביטול דוחות חניה

משרדנו לא נותן ייעוץ לדוחות חנייה

כספי דוחות חנייה, הם גורם מרכזי ביותר להתמלאות קופות העיריות הגדולות. מיליוני שקלים רבים נצברים שם מידי שנה, כתוצאה מתשלום דוחות חניה שהפקחים העירוניים מדפיסים מידי יום. הסכומים שבהם נהגים מתחייבים בדוחות החנייה, נעים בדרך כלל סביב כמה מאות שקלים, כאשר הם לעיתים משתנים מעט בהתאם לחומרת העבירה. במקרה של חוסר שיתוף פעולה מצד הנהג, הסכומים יכולים להגיע גם לגבוהים הרבה יותר.

כלומר, רוב האנשים, כאשר הם רואים דו"ח חנייה מבצבץ על זכוכית הרכב שלהם או בתיבת הדואר, נוטים להשלים מיד עם הגזירה, ללא כל הבעת ספקות וערעורים. אך ישנם כאלו שבוחרים להעלים עין מהדוח, וכתוצאה מכך, מקבלים דוח חנייה נוסף, המוגדל ב50 או 100 אחוז יותר. במידה שהם ימשיכו להתעלם מהדו"ח, הקנס יגדל ויגדל, וינקטו נגד בעלי הרכב צעדים משמעותיים יותר.

ערעור על דוח חניה – בדיקת הנתונים

אך מה לגבי הגשת ערעור על דוח חניה, האם מדובר בצעד ששקלתם לאחרונה? האם לא ייתכן שהדו"ח שקיבלתם בדואר, ומתאר עבירת חנייה שביצעתם לפני חודשים רבים, כלל לא הולם את המציאות שהייתה בשטח? האם ייתכן שניתן לבטל את הדו"ח מסיבה כזו או אחרת?

במקרים רבים אכן שווה לבדוק היטב את פרטי המקרה, הזמן והמקום המצוינים בדוח, וכן את פרטי העבירה הכתובה שם. אחת מהדרכים הנפוצות להגיש ערעור על דוח חניה, היא מציאת שיבוש בחלק מפרטי הדו"ח, תוך טענה שהוא שגוי מיסודו. אם כן, במאמר זה נמנה מספר סיבות לביטול דוח חניה.

בקשה להישפט בגין חוסר בהירות של האיסור

דרך נוספת להגיש ערעור דוח חניה, היא להוכיח שלא הוצב שלט האוסר באופן מפורש לגמרי את החנייה באותו מקום. כלומר, לעיתים השלטים מנוסחים באופן מעורפל, הנתון לפרשנויות, כך שלא בטוח כלל שהחנייה עליה קיבלתם דוח היא חניה שמובן לגמרי שהיא אסורה על פי הוראות השלט. ערפל זה, יכול להגיע כתוצאה משלט נוסף הסותר את הראשון, ניסוח משובש ולא הכרחי, ועוד.

במקרים אלו, הוכחה שישנה אפשרות נוספת להבין את סטטוס החנייה במקום, עשויה לבטל את הדוח לגמרי. מיותר לציין, שאם לא קיים תמרור או ציון כל שהוא המורה על איסור החנייה, על אחת כמה וכמה שניתן להגיש בקשה לביטול דוח החנייה, ובסבירות גבוהה מאוד שהוא אכן יבוטל.

בקשה להישפט על דוח חניה בגין הסוואת איסור החנייה

באופן דומה אך שונה, ישנם מקרים שבהם אכן הוצב תמרור האוסר על חנייה באזור מסוים, אך הוא מוסתר על ידי עץ או צמחייה, או שהתמרור נפל על הרצפה ולא ניתן לראותו כבר.

באותו האופן, במידה שאיסור החנייה נובע מאבני שפה צבועות באדום לבן, שצבעם דהה עד כדי כך שקשה לזהות שאכן מדובר באזור אסור לחנייה, ניתן לטעון להסוואת איסור החנייה. באופן זה, ניתן להגיש בקשה להישפט, בטענה שהאיסור מעורפל, מוסווה או אינו בהיר. עיקר הטענה במקרה זה, הוא שלא הייתה לנהג אפשרות להבחין באיסור החנייה.

התיישנות דוח חניה

אפשרות נוספת לערער על דוח חניה היא במקרה שבו ישנה התיישנות דוח חנייה. משמעות ההתיישנות, היא שעברה יותר משנה מיום ביצוע העבירה, ועד לקבלת הדוח בדואר. במקרים אלו, ניתן לטעון להתיישנות הדוח, והקנס יבוטל מיידית וללא כל עוררין.
על כן, מעבר לבדיקת פרטי האירוע, פרטי השילוט, ומיקום ושעת הרכב, תאריך ביצוע עבירת החנייה משפיע רבות על קבילותו של הדו"ח, וחשיבות בדיקתו גדולה למדי.

ערעור באמצעות הוכחה שלא נהגתם ברכב

עילה נוספת להגשת ערעור על דוח חנייה היא באמצעות טענה שלא נהגתם ברכב בשעה ובמקום הרשומים בדו"ח. הרקע לטענה זו, היא שברירת המחדל של העירייה היא לרשום את הדו"ח לחובתו של בעל הרכב המוחזק בו. על כן, גם אם לא אתם נהגתם ברכב, דוח החנייה יירשם לחובתכם האישית.

אם כן, אחת הדרכים להגיש ערעור על דוח עירייה, היא להוכיח שלא נהגתם ברכב בשעה ובמיקום המצוינים בדו"ח. במסגרת טענה זו, ניתן להציג מספר די רחב של תרחישים. לדוגמא, ניתן להוכיח ששהיתם במקום אחר באותו הזמן, או שאדם אחר נהג ברכבכם. כמו כן, ניתן להוכיח שהרכב היה גנוב בזמן זה, או שהנהג שהשתמש ברכב עשה זאת שלא מדעת בעליו כלל.

בקשה לביטול דוחות חנייה והגשת בקשות להישפט

בקשה לביטול דוח חנייה – יש להגיש בכתב תוך 30 יום מיום קבלת הדוח על שמשת הרכב או תוך 30 יום מקבלתו בדואר רשום. בפנייה יש לציין פרטים מלאים של המבקש (שם מלא, ת.ז., כתובת, צילום הדו"ח ואסמכתאות לתמיכה בבקשה, ככל שיש).

לערער על דוח חנייה – שימו לב יש לכם עד 30 ימים לערער על הדוח! לאחר 30 ימים לא ניתן לערער על הדוח גם אם הסיבה היא מוצדקת.

בקשה להישפט על דוח חנייה – יש להגיש תוך 90 יום ממועד קבלת הדו"ח על שמשת הרכב, או 90 יום ממועד קבלת הדו"ח בדואר רשום.

קנס שלא שולם – תוך 90 יום מיום קבלת הקנס בדואר רשום יחויב בכפל קנס של עד 50% מסכום הדוח. כלומר אם קיבלתם קנס ע"ס 250 ₪ ולא שילמתם אותו תוך 90 ימים תצטרכו לשלם 375 ₪. אם המשכתם לא לשלם את הקנס, בתום כל תקופה של 6 חודשים תדרשו לשלם תוספת של 5% מסכום הדוח. כיום הרשות המקומית רשאית להפעיל אמצעי אכיפה מתקדמים לנהגים שלא משלמים דוחות כמו עיקול חשבון בנק, עיקול הרכב, ועוד.

ביטול דוח חניה

ביטול דוח חנייה היא דוגמה אחת לעבירת ברירת משפט, במסגרתה ניתן לערער על הדו"ח ולבקש לבטלו מסיבות שונות. כאשר אדם מקבל דו"ח חניה, עליו לשלם את הדו"ח תוך 90 ימים, אלא אם הודיע לרשות המקומית שהוא מעוניין להישפט או שהוא מעוניין להגיש בקשה לביטול הקנס.

לפי החוק, תובע של הרשות שהוסמך על ידי היועץ המשפטי לממשל המוסמך לבטל את הודעת הקנס, אם התקיימה אחת העילות הקבועות בחוק. ככלל, לפי §229(ג) לחוק סדר הדין הפלילי, העילות לביטול דוח חנייה בידי התובע של הרשות הן כדלקמן:

  • אם נוכח כי לא נעבירה העבירה;
  • אם נוכח כי העבירה נעבירה על ידי אדם אחר, שאיננו מקבל הדו"ח;
  • אם נוכח כי בנסיבות העניין אין להמשיך את ההליכים.

חשוב לציין שאם הגשתם בקשה לביטול דו"ח חנייה, ככל שלא נאמר לכם אחרת, עדיין יחול דין פיגורים על הדו"ח. כלומר, אם הגשתם בקשה, האפשרות שגובה הקנס יעלה בעקבות עיכוב בתשלום הקנס קיימת, ותתחיל להימנות החל ממועד התשלום (ולא החל ממועד הגשת הבקשה או ממועד מתן המענה לבקשה).

האם עורכי דין מספקים ייצוג משפטי נגד דוחות חנייה וקנסות?

בוודאי, עורכי דין דיני רשויות מקומיות מסייעים ללקוחות רבים בביטול קנסות ודוחות חנייה. חשיבותו של עורך דין לתחום זה היא עצומה, משום שכפי שהצגנו במאמר זה, קיימים סעיפים רבים בחוק שבגינם ניתן לבטל דוחות חניה, אך רובנו המוחלט לא בקיא בכל סעיפי החוק ונספחיו.

לעומת זאת, עורך דין ביטול דוחות חנייה, הוא בעל ניסיון רב בכל תחום הרשויות מקומיות בכלל, ובתחום דוחות החנייה והקנסות בפרט. על ידי מציאת נסיבות מקלות, זיהוי סעיפים בחוק עליהם להסתמך, ואזכור תקדימים דומים מהעבר – מסוגל עורך הדין לקחת את הנאשם כל אורך הדרך לעבר זיכויו.

עורך דין תעבורה מומחה, מסוגל לתת סיוע טוב ומדויק גם בהליך שליחת הערעור, וגם בבית המשפט – במידה שהלקוח שלו בחר באפשרות זו. ללא עורך דין טוב, נאשם בבית משפט עלול להרגיש אובד עצות, קולו לא יצליח להישמע כראוי, והוא עלול לצאת במרבית מן המקרים כשידו על התחתונה.

הגשת ערעור על דוח תנועה באמצעות עורך דין דיני רשויות מקומיות

כאמור, עורכי דין דיני רשויות מקומיות מקצועיים, יודעים לתת ייצוג משפטי רחב לא רק בבית המשפט, אלא גם ביחס אל ביטול דוחות תנועה. עורך דין לענייני דוחות תנועה יכול לסייע רבות, ולא רק בניסוח רהוט, נכון ומדויק של פרטי הערעור. חתימתו מהווה מעין חותמת כשרות שלא ניתן להתעלם ממנה, והיחס לבקשה שחתומה על ידו יהיה רציני ואיכותי יותר מאשר בקשה ללא חתימת עורך דין עליה.

אם כן, שיתוף עו"ד לביטול דוחות תנועה בהליך הגשת הערעור, הוא צעד משמעותי ביותר בדרך לביטול הדוח.
אם אתם מחפשים עורך דין מיומן ומנוסה, מקצועי ותכליתי, שחותר לניצחון בכל פעם מחדש – הגעתם למקום הנכון. פנו אלינו עוד היום, ותהנו מייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד ערעור על דוח חניה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

כספי דוחות חנייה, הם גורם מרכזי ביותר להתמלאות קופות העיריות הגדולות. מיליוני שקלים רבים נצברים שם מידי שנה, כתוצאה מתשלום דוחות חניה שהפקחים העירוניים מדפיסים מידי יום

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?

משרדנו לא נותן ייעוץ לדוחות חנייה