עבירות מפגש מסילת ברזל

מפגש מסילת ברזל רשימת עבירות

כדי לשפר את נוחות הנהג, הוספנו רשימת סעיפי עבירות מפגש מסילת ברזל.

כדי לקבוע את העבירה הספציפית בה אתה מואשם, עיין ברשימת תיאור והסעיפים המצוין כאן ואתרו אותו בטבלה המתאימה.

אי עצירה לפני המסילה בהינתן אות אזהרה

נהגת ברכב הנ"ל (ולא עצרת לפני מסילת הברזל / ו המשכת בנסיעה לאחר שעצרת), כשניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת (בדגל / בעדשה אדומה מהבהבת), בניגוד לסעיף 65(א)( 1) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(3) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6685 הזמנה לדין משפט תעבורה 8 נקודות

אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע

נהגת ברכב הנ"ל (ולא עצרת לפני מסילת הברזל / ו המשכת בנסיעה לאחר שעצרת), כשהמחסום שלפני המפגש ( חוסם את הדרך או חלק ממנה / נע לקראת חסימת / פתיחת הדרך), בניגוד לסעיף 65(א)( 2) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(4) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7160 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

אי עצירה לפני המפגש בהתקרב רכבת

נהגת ברכב הנ"ל (ולא עצרת לפני מסילת הברזל / ו המשכת בנסיעה לאחר שעצרת), כשרכבת מתקרבת (נראית / נשמעת / משמיעה אות אזהרה), בניגוד לסעיף 65(א)(3) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(1) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6687 הזמנה לדין משפט תעבורה 8 נקודות

אי עצירה לפני המפגש, כשלידו תמרור "עצור"

נהגת ברכב הנ"ל ולא עצרת לפני מפגש מסילת ברזל שלפניו הוצב תמרור 302 המורה על עצירה, בניגוד לתקנה 56(א)(2) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6371 הזמנה לדין משפט תעבורה 8 נקודות

כניסה למפגש (מסילת ברזל) כשאין אפשרות להמשיך בנסיעה

נהגת ברכב הנ"ל ונכנסת למפגש מסילת ברזל בלי שהיה ביכולתך לעבור ולהמשיך בנסיעה ללא הפרעה, בניגוד לתקנה 65 לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6212 500 ש"ח 6 נקודות

אי מילוי הוראות בעת עצירה במפגש – אוטובוס

נהגת באוטובוס הנ"ל ובעת שעצרת לפני מפגש מסילת ברזל לפי תמרור ,302 לא פתחת את הדלת הקדמית, בניגוד לתקנה 56(ב)(2) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7152 500 ש"ח 6 נקודות

חציית מסילת ברזל ע"י אוטובוס או רכב המסיע או מיועד להסיע 11 נוסעים ויותר כשהדרך למפגש אינה סלולה

נהגת (באוטובוס / רכב) ( המסיע / מיועד להסיע) 11 נוסעים ויותר הנ"ל וחצית מסילת ברזל בלא שהדרך אל המפגש היתה סלולה אספלט או בטון במרחק של 20 מטר לפחות מן הפס הקרוב אליך, בניגוד לתקנה 57 לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6153 750 ש"ח 6 נקודות

בתחום ההליכים המשפטיים, ניהול משפט מתפרש כך:

בחינת ראיות: ביום המוקדש להגשת ראיות, מוטל על הנאשם להעמיד את השוטרים לחקירה נגדית.

תהליך זה משמש כמנגנון שיפוטי שבאמצעותו מבקשים בתי המשפט לחשוף את האמת.

הקפדה על כללי הראיות: חשוב לציין שכל ההיבטים של המותר והאסור מבחינת ראיות וחקירה נקבעים על פי דיני הראיות.

מטרת הנאשם: בסופו של דבר, מטרתו העיקרית של הנאשם היא להטיל ספק סביר מספיק כדי להצדיק פטור מלא או חלקי או סלחנות, המבוססים על קיומו של ספק.

תיקי תביעה והגנה: לאחר הצגת התביעה ועניינו של ההגנה, ניתנת לנאשם האפשרות להציג עדים או מומחים.

זה מתחיל את שלב הסיכומים, שבמהלכו כל ההישגים שהושגו במהלך החקירה הנגדית או בעזרת מומחים מובאים לידי ביטוי.

פסק הדין: בהמשך, על בית המשפט להחליט האם לזכות את הנאשם או להרשיעו.

במקרה של זיכוי, הוא בדרך כלל מוכרז בהקדם האפשרי, לעתים קרובות לפני ההקראה הרשמית של פסק הדין.

עם זאת, במקרה של הרשעה, מתקיים שלב לאחר מכן המוקדש לוויכוחים לגבי העונש הראוי.

בשלב זה, התביעה עשויה לטעון להחמרת הענישה, בעוד הנאשם עשוי לטעון להפחתה.

הטלת עונש: לבסוף, בית המשפט יפסוק את העונש, ובכך יסיים את התוצאה.

חשוב לציין כי פסק הדין וגזר הדין מהווים יחדיו את מכלול החלטת בית המשפט.

עסקות טיעון: ראוי להזכיר שדרך נוספת לפתרון, בעיקר בתיקי תעבורה, היא משא ומתן על הסדר טיעון.

עם זאת, לעתים קרובות זהו תהליך מורכב, במיוחד כאשר מדובר בהזמנה לדין, ועשוי לחייב הדגמה של הישגים משמעותיים שיש לשקול עבור הסדר כזה.

אם קיבלת דו"ח עם ניקוד / הזמנה לדין משפט תעבורה, דברים שאפשר לעשות:

בקשה להישפט: עם קבלת דו"ח ניקוד, עומד לרשותך חלון של 90 יום, החל מתאריך הקבלה, ויש באפשרותך לבחור להישפט בבית משפט לתעבורה.

כדי להתחיל תהליך זה, יהיה עליך למלא את הספח המצורף לדוח, שכותרתו "בקשה להישפט", ולשלוח אותו בדואר רשום לכתובת המצוינת בדוח.

*הערה: חשוב לשמור על הספח כהוכחה ששלחת את הדו"ח בדואר לכך שביקשת להישפט.

זימון לבית משפט לתעבורה: לאחר שבקשתך תגיע למדור פניות, תקבל לאחר מכן זימון להתייצב בבית המשפט לתעבורה.

לאחר מכן יתפרשו השלבים הפרוצדורליים של המשפט בדיוק כפי שפורטו קודם לכן, בהתאם למידע שנמסר בזימון לבית המשפט.

אפשרויות חלופיות: חשוב להיות מודעים לדרכי פעולה אפשריות אחרות, כגון בקשה להמיר את הדוח לאזהרה או בקשה לביטול דוח.

עם זאת, מומלץ לנקוט משנה זהירות בשיטות חלופיות אלו, שכן, למשל, בקשה להמרה לאזהרה עשויה לחייב הודאה באשמה, דבר שעלול להיות לו השלכות.

ההחלטה האם לייצג את עצמך או להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה

כדי לנווט משפט בצורה יעילה, נדרשת הבנה של דיני הראיות, הליכים משפטיים, טיעונים מקדימים ועוד.

כל הבנה מוטעית של היבטים קריטיים אלה עלולה להגביר משמעותית את הסיכון להרשעה.

לעומת זאת, עורך דין תעבורה ותיק יבחן את תיקכם בקפדנות, החל מבדיקת האישומים המשטרתיים.

בהסתמך על המומחיות המצטברת שלהם, הם יכולים להבחין בחולשות ובפגיעות בתיק שעלולות להוביל לזיכוי או להסדר טיעון חיובי, העלול לכלול שינוי של העבירה לסעיף ללא ניקוד.

*למעשה, לעתים קרובות מתברר כי תובעים אינם נוטים להגיע להסדרים במהירות ללא הצדקה מהותית.

נתונים סטטיסטיים מדגישים את העובדה שאחוז ההרשעות בהליכים פליליים בתחומי שיפוט רבים גבוה במיוחד, ולעתים קרובות עולה על 90%.

לפיכך, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין תעבורה לייעוץ מקצועי.

הם יכולים לספק הנחיות לגבי דרך הפעולה הנבונה ביותר.

אם אתה מוצא את עצמך זומן לדין משפט תעבורה או קיבלתם דו"ח המכיל נקודות בגין עבירת תנועה במפגש מסילת ברזל, אתה מוזמן לפנות אלינו דרך ערוצי התקשורת השונים הזמינים באתר.

אנו ניתן לך את הייעוץ ואת הסיוע וההכוונה בעניין המשפטי שלך.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה עבירות מפגש מסילת ברזל, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

כדי לשפר את נוחות הנהג, הוספנו רשימת סעיפי עבירות מפגש מסילת ברזל. כדי לקבוע את העבירה הספציפית בה אתה מואשם, עיין ברשימת תיאור והסעיפים המצוין כאן ואתרו אותו בטבלה המתאימה

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?

מאמרים נוספים בנושא משפטי

אי שמירת מרחק בין כלי הרכב
עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב

אחת מהעבירות הנפוצות ביותר בכבישים היא עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב. עבירה זו מהווה סכנה משמעותית לבטיחות בדרכים ועלולה לגרום לתאונות חמורות