סירוב לבדיקת ינשוף

חיי היום יום של רובנו כוללים זמן לא מבוטל על הכביש. בזמנים המודרניים, לא בלבד שאנו מבלים זמן משמעותי מחיינו על הכביש, ההתנהגות המצופה ממנו מאחורי ההגה הינה קפדנית ומסודרת. בכל מדינה מתוקנת, ישנם חוקים ותקנות רבים, המסדירים מי יוכל לנהוג, איזה רכב יכול לעלות הכביש, איך ניתן לנהוג ומה אסור לעשות.

האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

לפי הדין בארץ, המשטרה אינה יכולה לכפות על נהג בדיקת שכרות כאשר הוא אינו מעוניין בכך, ומסרב. התפיסה היא, שכפיית בדיקה שכזו על אדם נותנת כוח רב מדי למשטרה ומהווה פגיעה חמורה בפרטיותו ובכבודו. אולם, קיים הסדר בדין, לפיו נהג המסרב לעבור בדיקת שכרות בידי שוטר, בין אם מדובר בסירוב לבדיקת ינשוף, נשיפון, בדיקת דם או שתן, יראו את הנהג כאילו הוא נהג בגילופין, אף אם אין זה המצב.

אלכוהול בנהיגה

בין החוקים והתקנות הללו, נמצא במעמד מיוחד הדין הנוגע לאיסורים שונים על נהגים. החל מ-נהיגה במהירות מופרזת ועד שימוש בטלפון הסלולרי תוך כדי נהיגה. בין האיסורים החמורים ביותר, נמצא האיסור על נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

מי נחשב שיכור

הדין הישראלי מגדיר אדם כנהג הנוהג בשכרות, כאשר מתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 1. הנהג שותה משקה משכר בזמן הנהיגה.
 2. מצוי בגופו של הנהג סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן.
 3. נהג אשר בגופו מצוי ריכוז אלכוהול הגבוה מהריכוז המותר, כאשר חזקה שריכוז זה היה בגופו בשלוש השעות שקדמו לנטילת דגימות נשיפה, שתן או דם, כל עוד לא הוכח אחרת.

על כן, אסור לנהוג בשכרות, כפי שעולה בבירור מהחוק. אך, מהי כמות האלכוהול המותרת בנהיגה בדיוק? תקנות התעבורה קובעות כי כמות אלכוהול העולה על 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם, הינן כמויות אסורות ואם אלו נמצאות בבדיקה, הנהג הנבדק ייחשב כשיכור על פי הדין.

מהו העונש על נהיגה בשכרות?

לפי פקודת התעבורה, נהיגה בשכרות עלולה להביא לענישה של שנתיים מאסר או, לחלופין, קנס. מעבר לענישה זו, נקבע כי נהיגה בשכרות תוכל לגרור גם את פסילת רישיונו של הנהג לשנתיים לפחות. יתרה מזאת, נקבע כי נהג אשר נתפס בשכרות בפעם השנייה או יותר, יישלל רישיונו לארבע שנים לפחות, אלא אם הוכיח כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות התייחסות מקלה כלפיו, על אף החזרה שלו לנהיגה מסוכנת.

ייתכן שלחלק מהקוראים מאסר מקסימום של שנתיים בפעם הראשונה וארבע שנים בשנייה ישמע כמו תקופת מאסר קצרה. אולם, לשם ההשוואה, נשים לב שעונש המקסימום על עבירת הגניבה הינו שלוש שנים בלבד. לכן, נדמה שענישה משמעותית זו, הנקבעת לגבי נהיגה בשכרות, מבטאת את תפיסת המחוקק – ומכאן שגם את השקפת הציבור, לפי נהיגה בשכרות הינה מעשה חמור במיוחד, ונהג הנתפס נוהג בגילופין – צריך לתת דין וחשבון חמורים על כך.

כיצד נאכפת נהיגה בשכרות? מהם התנאים לביצוע בדיקת אלכוהול?

דובר על כך שהחוק אוסר על נהיגה בשכרות ומוטלים עונשים כבדים מאד על נהג שייתפס נוהג בשכרות. אולם, כיצד ניתן להחליט האם אדם נוהג בשכרות? מהם הכלים הנמצאים בידי מערכת האכיפה?

ראשית, ישנו מכשיר הנשיפון. מכשיר זה הוא המוכר ביותר, שכן הוא הנמצא בשימוש הרחב ביותר וייתכן שרבים מהקוראים מאמר זה נתקלו בו ואף נבדקו באמצעותו בעצמם. מכשיר הנשיפון הינו מכשיר קטן בו השוטרים משתמשים כאשר הם עורכים בדיקות שכרות על הכביש.

הבעיה במכשיר זה היא, שהוא אינו מדויק במיוחד. הוא עלול לזהות נהג כשיכור גם כשאין כך המצב ואף לזהות נהג כפיכח גם כשאינו. על כן, תוצאתו אינה קבילה בבית המשפט. אולם, תוצאתו מספיקה כדי להקים חשד לשכרות, אשר על בסיס תוצאה חיובית בו, למשטרה סמכות להמשיך ולבדוק את הנהג בבדיקות האחרות הנמצאות ברשותה.

בנוסף לנשיפון, אך שונה ממנו, הינה בדיקת הינשוף. בדיקה זו נעשית באמצעות נשיפה של הנהג לכלי המזהה את כמות אדי האלכוהול בנשימתו של הנהג. בדיקה זו נפוצה, יעילה, מדוייקת ונחשבת לבדיקה יחסית מאד לא-חודרנית.

מעבר לנשיפון ולינשוף, המשטרה מקיימת גם בדיקות שתן ובדיקות דם, לצורך בדיקת שכרותו של נהג החשוד בנהיגה בגילופין.

נהיגה תחת השפעת אלכוהול

חשוב:
אם לא מבוצעת במקום פסילת ר.נ. והשבתת רכב, אין לאפשר לנהג להמשיך בנהיגה כל עוד הינו שיכור !
לכן, בהתאם להנחיות, בטופס אישור בדבר נטילת רשיון נהיגה וזימון נהג/ת לקצין משטרה (טופס ט- 3390 ) יש להוסיף מתחת לסעיף 1ג את: לאור הממצאים, הנהיגה אסורה עליך כל עוד הינך שיכור.

 • רכב ציבורי: רכב המשמש, או המיועד לשמש, להסעת נוסעים בשכר
 • רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלם עולה על 3,500ק"ג:
 • רכב מסחרי: רכב המשמש , או המיועד לשמש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של
  בעל הרכב.
 • רכב עבודה: רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד
  להובלת משא או להסעת נוסעים;

נהיגת רכב בשיכרות (אויר נשוף)

נהגת ברכב הנ"ל או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בהיותך שיכור, בכך שבדגימת אויר נשוף שלך נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף הינו…. מיקרוגרם, העולה על הריכוז של 240 מיקרוגרם שנקבע בתקנות, בניגוד לסעיפים 62 3( ), 64ב(א)(3) וסעיף 39א לפקודת התעבורה, ותקנה 169א(1) לתקנות
התעבורה.

* תלתן במקרה של 720-999 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף
* פ.ל. במקרה של 1000 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ומעלה או פעם שלישית ללא קשר לכמות

ס' סעיף קנס ניקוד
6603 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

נהיגת רכב בשיכרות (אויר נשוף) – אוכלוסיה מיוחדת*

בהיותך נהג (חדש / שטרם מלאו לו 24 שנים / ברכב ציבורי / ברכב מסחרי או עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג) נהגת או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בעת היותך שיכור בכך שבדגימת אויר נשוף שלך נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף הי נו…. מיקרוגרם, העולה על הריכוז של 50 מיקרוגרם שנקבע לגביך בפקודה, בניגוד לסעיפים 62 ,)3( 64ב(א) 3( א ) וסעיף 39א לפקודת התעבורה.

* תלתן במקרה של 360-699 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ובתנאי שמלאו לו 18 שנים; נהג שטרם מלאו לו 18 שנה – העברה לבוחנים – פ.ל
* פ.ל. במקרה של 700 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ומעלה או פעם שניה ללא קשר לכמות.

ס' סעיף קנס ניקוד
7133 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

האם מותר לסרב לבדיקת ינשוף?

נהגת ברכב הנ"ל בהיותך שיכור, בכך שסירבת לתת דגימת אויר נשוף לפי דרישת שוטר, בניגוד לסעיפים 62 3( ), 64ב(א1), 64ד(א) וסעיף 39א לפקודת התעבורה.

* אוכלוסיה רגילה: אירוע שכרות ראשון בלבד – תלת"ן; איר וע שני ואילך – העברה לבוחנים – פ.ל.
* אוכלוסיה מיוחדת: העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
6719 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה סירוב לבדיקת ינשוף, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

חיי היום יום של רובנו כוללים זמן לא מבוטל על הכביש. בזמנים המודרניים, לא בלבד שאנו מבלים זמן משמעותי מחיינו על הכביש, ההתנהגות המצופה ממנו מאחורי ההגה הינה קפדנית ומסודרת

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?