נהיגה תחת השפעת סמים

לצד היתרונות הגדולים שיש לכלי התחבורה, והאפשרויות העצומות שהן פותחות בפנינו, הם הפכו להיות כלי הגורם לנזקים רבים, ולעיתים לא רחוקות, אף לפציעות קשות ופגיעה בחיי אדם. אנשים רבים הפסיקו להתייחס לנהיגה בכובד ראש הראוי לה, הם מזלזלים בחוקי תנועה ובצורך בזהירות, וגורמים במו ידם לנזקים רחבי היקף בגוף וברכוש.

נהיגה תחת סמים, עלולה להוביל לתוצאות מסוכנות ואף קטלניות, משום שהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג, בזמן התגובה שלו, וביכולתו להפעיל רכב בצורה בטוחה. נבחן את גדרי החוק בכל הנוגע לנושא סמים ונהיגה, נזכיר את החוקים והעונשים הנוגעים לנושא נהיגה תחת סמים, ואת החשיבות של פנייה לסיוע משפטי, במקרה ששוטר מאשים אתכם בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים ואלכוהול.

מהי נהיגה תחת השפעת סמים ואלכוהול?

על פי תקנות התעבורה, אסור לאדם שיכור לנהוג ברכב. הגדרת "שיכור" מנוסחת בסעיף 64ב(א), ושם נכתב כי שיכור הוא "מי שנתון תחת השפעתו של משקה או סם משכרים או מסוכנים". אם כן, אין הבדל מבחינת החוק בין השפעת אלכוהול וסמים על הנהיגה – חומרים אלו נחשבים "משכרים", משבשים את שיקול הדעת של הנהג, ואסורים בנהיגה.

ההבדל בין נהיגה תחת השפעת סמים לנהיגה תחת השפעת אלכוהול

למרות שמבחינת החוק, גם נהיגה תחת השפעת אלכוהול וגם נהיגה תחת השפעת סמים, מחשיבות את הנהג כשיכור לעניין האשמה שיואשם בה, קיים בחוק הבדל בין שני הסוגים.

בכל הקשור לאלכוהול, המחוקק הגדיר ריכוז האלכוהול המקסימלי שיכול להימצא בדם, ורק מעבר אליו, ייחשב האדם כשיכור. באוכלוסיות מסוימות, כגון נהגים חדשים, נהגי אוטובוס ונהגים שגילם אינו עולה על 24, כמות האלכוהול המותרת נמוכה יותר באופן משמעותי מזו של שאר האוכלוסייה הרגילה, אך מכל מקום, עדיין החוק קובע מידה שרק מעבר אליה יואשם הנהג כשיכור.

אך השפעת אלכוהול וסמים על הנהיגה אינה זהה, ולכן, במקרה של נהיגה תחת השפעת סמים, חוק התעבורה איננו מחלק בין כמויות שונות של סמים הנמצאים בגוף, ובכל כמות כל שהיא של סם הנמצא בגוף – יואשם הנהג בנהיגה תחת סמים. הסיבה לכך, היא שהחוק לא רצה לפתוח פתח לחילוקים הללו, וקבע שהעובדה שנמצאו בגופו סמים, מייחסות לו חזקה שגם נהיגתו הייתה תחת השפעת סמים.

כמובן שייתכנו מקרים שאדם יואשם על צריכת סמים בנהיגה, אך צריכת הסם לא הייתה בסמיכות לנהיגה כלל. אף שייתכן שהצדק איתו, עצם מציאת הסם מחייבת את הנהג בהצגת ראייה לצדקותו. במקרים אלו, מומלץ מאוד להיעזר בסיוע משפטי, ועל כך נרחיב בהמשך המאמר.

עורך דין נהיגה תחת השפעת סמים – חוקים וענישה

החוק קובע מספר עונשים שיכולים להינתן על נהג המורשע בנהיגה תחת השפעת סמים. העונשים במקרים אלו יכולים להיות קנס כבד, שלילת רישיון הנהיגה, מאסר על תנאי, או אפילו מאסר בפועל.

ההחלטה על העונש הספציפי בכל מקרה, ישתנה בהתאם לכמות הסם שנמצאה בגוף, העבר התעבורתי של הנהג – האם יש לו עבירות קודמות בתחום זה, וכן לפי נסיבות מחמירות או מקילות נוספות שימצא בית המשפט.

הסיבה שהתקנות קבעו על נהיגה תחת השפעת סמים ענישה כה מחמירה, היא משום שהסם עלול לטשטש באופן ניכר את שיקול הדעת של הנהג, וההשלכות של נהיגה תחת השפעתו עלולות להיות הרסניות וקטלניות.

סירוב לבדיקת שתן לאיתור סמים

נהגת ברכב הנ"ל בהיותך שיכור, בכך שסירבת לתת דגימת שתן לפי דרישת שוטר, בניגוד לסעיפים 62 3( ), 64ב(ב), 64ד(א), 39א לפקודת התעבורה.

* אוכלוסיה רגילה: אירוע שכרות ראשון בלבד – תלת"ן; אירוע שני ואילך – העברה לבוחנים – פ.ל.
* אוכלוסיה מיוחדת: העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7022 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

סירוב לבדיקת דם לאיתור סמים

נהגת ברכב הנ"ל בהיותך שיכור, בכך שסירבת לתת דגימת דם לפי דרישת שוטר, בניגוד לסעיפים 62 3( ), 64ב(ב), 64ד(א), 39א לפקודת התעבורה.

* אוכלוסיה רגילה: אירוע שכרות ראשון בלבד – תלת"ן; אירוע שני ואילך – העברה לבוחנים – פ.ל.
* אוכלוסיה מיוחדת: העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7023 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

נהיגה תחת השפעת סמים עונש

העונש על נהיגה תחת השפעת סמים הוא פסילת רישיון לתקופה של שנתיים לכל הפחות. בתום תקופת השלילה, הנהג יידרש לעבור מחדש את כל המבחנים התיאורטיים והמעשיים. כאשר כמות הסם שנמצאה בגוף הינה גבוה יחסית, רשאי בית המשפט לשלול את רישיון הנהג לתקופה של עד חמש שנים.
במקרים קלים יותר, כמו הימצאות כמות קטנה של סם שאינו מסוכן, ובחינת נסיבות מקילות כמו קנאביס רפואי למשל, העונש עשוי להיות יחסית מינורי, כמו קנס נמוך יחסית. יחד עם זאת, רשאי בית המשפט לבחון גם נסיבות מחמירות יותר, כגון הרשעה שנייה על נהיגה בשכרות, ולהחליט על עונש מאסר בפועל.

הגדרה של סמים מסוכנים

בתוך פקודת הסמים המסוכנים ניתן למצוא פירוט של הסמים שאסורים להימצא אצל אדם הנוהג על רכב. בין הסמים הללו, ניתן למצוא:

  • הרואין
  • חשיש
  • מריחואנה
  • קנאביס
  • MDMA
  • אל אס די
  • קריסטל
  • אופיום
  • אקסטזי
  • מורפיום

ועוד מספר מינים של סמים, שאת פירוטם המלא ניתן למצוא בתוך פקודת הסמים המסוכנים.

נהיגה תחת השפעת קנאביס רפואי

אחד התחומים המעורפלים בתחום נהיגה תחת השפעת סמים, הוא הקנאביס הרפואי. בתקנות התעבורה, אין על נהיגה תחת השפעת סמים סעיף המחריג את הקנאביס הרפואי, כך שעל פי עיקר הדין, גם מי שצורך קנאביס רפואי באישור, אסור בנהיגה.

עם זאת, בשל העובדה שאותם אלו שצורכים קנאביס רפואי באישור, עושים זאת כנראה מידי יום, משמעות הדבר היא שחל איסור גורף על אנשים אלו לנהוג ברכב מנועי. על כן, אף שאין כל חילוק מבחינה חוקית בין סוגי הקנאביס, המגמה כיום היא להקל מאוד כאשר מדובר בנהיגה תחת השפעת קנאביס רפואי.

על כן, אדם שמואשם בעוולת נהיגה תחת השפעת סמים, חוק התעבורה לא יגן עליו, אך עורך דין שידע לטעון בשבילו, ולהציג את הנסיבות המקלות לבית המשפט – אכן יעזור לו מאוד.

מתי ניתן לעצור נהג בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים?

על פי תקנות התעבורה, שוטר אינו יכול לבצע בדיקת סמים בנהיגה לכל נהג, על פי שרירות ליבו. השוטר צריך למצוא חשד סביר שאכן הנהג צרך סמים, ורק אם ימצא חשד זה, יוכל לבקש ממנו לבצע את הבדיקה.

למצבים של נהיגה תחת השפעת סמים ענישה כבדה. לכן, אדם שנעצר בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים, עליו לפנות לייעוץ משפטי בהקדם האפשרי, לפני מסירת גרסאות שעלולות להפליל אותו בצורה שלא ניתן יהיה לערער עליה.

עם זאת, גם אם אתם חושבים שלשוטר לא היה יסוד סביר לעכב אתכם, לא כדאי כלל לסרב לו, אם הוא דורש ביצוע בדיקת סמים. במקרה כזה, במידה שהתביעה תצליח להוכיח שאכן היה לשוטר חשד סביר שמדובר בנהיגה תחת סמים, והוא הסביר לנהג את ההשלכות המשפטיות של הסירוב לבדיקה, רישיון הנהיגה ייפסל בבית המשפט, לתקופה שלא תרד משנתיים ימים.

בדיקת מאפיינים לחשוד בנהיגה בשכרות

אם כן, מה הם אותם מאפיינים מקדימים, שמעוררות אצל השוטר חשד סביר שמדובר בנהיגה בשכרות?
ישנם כמה בחינות שהשוטר צריך לבחון, על ידי מעשיים פשוטים שהנהג מתבקש לבצע. בין מבחנים אלו, קיימת יכולת ההתרשמות של השוטר מהדיבור של הנהג והשיחה איתו, ניסיון של הנהג לגעת עם האצבע בקצה האף מבלי לפספס, והיכולת לצעוד 9 צעדים קדימה ואחורה, תוך כדי ספירת הצעדים בקול רם.

במידה שהשוטר יחליט שפעולות אלו בוצעו שלא כמו אצל אדם פיקח, הוא יהיה רשאי מבחינה חוקית לבצע לנהג בדיקת סמים בנהיגה.

כיצד מתבצעת בדיקה לאיתור סמים?

ישנם שלושה סוגים של בדיקת סמים לנהגים: בדיקת רוק, שתן ודם, כאשר ההבדל העיקרי ביניהם הוא ביחס למשקל הראייתי שלהם בבית משפט.
א) בדיקת רוק – בדיקה ראשונית, שאינה מהווה אינדיקציה חותכת להימצאות הסמים.
ב) בדיקת שתן – אליה יופנה בדרך כלל נהג שנמצא אצלו חשד לסמים בבדיקת הרוק, והיא תיעשה על ידי מתן שתן בכלי ייעודי. מתן השתן לא חייב להיות דווקא במקום רפואי או בתחנת משטרה, אלא בכל נקודה מוצנעת.
ג) בדיקת דם – תיעשה על ידי אדם בעל הכשרה רפואית בלבד, בתחנת משטרה או במרכז רפואי. בדיקת סמים לנהגים שאיבדו את הכרתם, כתוצאה מתאונת דרכים למשל, לרוב תהיה בדרך זו.

איך עורך דין נהיגה תחת השפעת סמים יכול לעזור לכם

כפי שראינו, יחס החוק לנהיגה בשכרות הוא חמור מאוד, והעונשים חמורים במיוחד. אך במקרים רבים החוק מעט עמום, וניתן בהחלט לבחון נסיבות מקלות. מציאת נסיבות אלו, יחד עם בחירת אסטרטגיות הטיעונים – הן חלק מהמומחיות והמקצועיות של עורך דין תעבורה.

אז אם אתם מחפשים עורך דין תעבורה, עם ניצחונות רבים, חתירה להצלחה מקסימלית, וניסיון בייצוג נהגים המואשמים במגוון עבירות תעבורה – פנו אלינו עוד היום, ונעשה כל שביכולתנו כדי לסייע.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין נהיגה תחת השפעת סמים, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

לצד היתרונות הגדולים שיש לכלי התחבורה, והאפשרויות העצומות שהן פותחות בפנינו, הם הפכו להיות כלי הגורם לנזקים רבים, ולעיתים לא רחוקות, אף לפציעות קשות ופגיעה בחיי אדם

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?