נהיגה ללא רישיון נהיגה

אחת מעבירות התעבורה השכיחות ביותר בימינו, היא נהיגה ללא רישיון נהיגה. עבירה זו, נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר – אם לא החמורה ביותר, משום שאדם אשר נתפס נוהג ללא רישיון, במקרים לא מעטים עלול לקבל עונש של מאסר בפועל, ולעיתים קרובות שלילת רישיון.
פקודת התעבורה, בסעיף 10(א) קובעת כך:
"לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר".

חומרת העבירה בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה

ניתן להסביר בכמה דרכים את חומרת העבירה בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה. ראשית, בשונה מעבירות תעבורה אחרות, שחלק גדול מהן מקורן בפעולה אחת שגויה או חסרת אחריות, נהיגה ללא רישיון נהיגה היא החלטה מודעת וראשיתית לעבור על החוק – למרות האיסור החמור שחל על אותו אדם לנהוג.

כלומר, קיפוח זכות, ביצוע פניית פרסה במקום שמוצב בו שלט האוסר זאת, או אפילו חציית פס הפרדה רצוף או מעבר באור אדום – אף שכולן עבירות מסוכנות, הן מסתכמות בהחלטה אחת וברגע אחד של עבירה. לעומת זאת, ההחלטה על נהיגה ללא רישיון נהיגה, היא החלטה שמתבצעת בכל רגע במהלך הנהיגה, כך שכל שנייה שבה ממשיכים לנהוג, היא החלטה נוספת על המשך העבירה.

שנית, בית המשפט רואה בעבירה זו התרסה כנגד רשויות האכיפה והחוק, וחתירה מסוכנת תחת המערכת הכללית. אשר על כן, נהג אשר נתפס נוהג ללא רישיון, יואשם בעבירה של זלזול בחוקים שנועדו להציל חיי אדם, ובמקרים רבים יקבל עונש חמור גם כאשר ניתן למצוא נסיבות מקילות.

סוגים של עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה

בכל אופן, קיימים כמה אופנים בהם אדם יכול להימצא נוהג ללא רישיון. ייתכן שרישיונו פג והוא לא טרח להוציא רישיון נהיגה עדכני, ייתכן שרישיון הנהיגה שלו לא מתאים לרכב עליו נהג, וייתכן שרישיונו נשלל כתוצאה מעבירה אחרת שביצע, או שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה. כעת, נתחיל לפרט על כל אחד מסוגי העבירות הללו, ועל העונשים שהמבצע אותם חשוף אליהם.

נהיגה ללא רישיון בתוקף

מבין כלל עבירות הנהיגה ללא רישיון, נהיגה ללא רישיון בתוקף נחשבת לעבירה הקלה ביותר. על פי תקנות התעבורה, אדם שנתפס בעבירה של אי חידוש רישיון, עלול לקבל עונש המשתנה בהתאם לחומרת המקרה.

אף על פי שאין הבדל מהותי, בין יכולת הנהיגה של אדם ביום שבו פוקע תוקף הרישיון, לבין יכולתו בימים שלאחר מכן – שכן לא התגלה שום פגם בנהיגתו, משטרת ישראל עדיין אוכפת נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף. הסיבה לכך, היא שחרף העובדה שמדובר בעבירה טכנית של אי חידוש הרישיון, רשויות החוק בישראל רואות בו זלזול והזנחה, שראוי להעניש עליהם.

בכל אופן, העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף, משתנה בהתאם לזמן שעבר מהיום שבו רישיונו פג, עד ליום שבו נתפס.

  • חצי שנה או פחות: העונש הרווח הינו קנס או לחילופין ברירת משפט.
  • חצי שנה עד שנה: הזמנה לבית משפט.
  • שנה ומעלה: יחד עם ההזמנה לבית המשפט, הנהג עלול להתחייב בביצוע מבחן עיוני (תאוריה), קורס נהיגה, ובמקרים מסוימים אפילו ביצוע מבחן נהיגה מעשי (טסט) נוסף.


נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב

עבירה נוספת המוגדרת תחת קבוצה זו, היא נהיגה ללא רישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב הספציפי. עבירה זו, הינה עבירה חמורה יותר מעבירה של אי חידוש רישיון משום שאינה רק טכנית בלבד אלא מהותית יותר.

כידוע, ישנם סוגים רבים של רכבים, החל מאופנועים קטנים וגדולים יותר, רכבים משפחתיים, אוטובוסים, משאיות, טרקטורים, ועוד. אופי הנהיגה של כל אחד מכלי הרכב האלו הוא שונה, ומחייב ידע שונה ותשומת לב אחרת. על כן, בישראל מוגדרות מספר קבוצות של רכבים, באופן שכל רישיון נהיגה על קבוצה מסוימת מאפשר נהיגה על רכבי אותה הקבוצה, אך ביחס לרכבים מקבוצות שונות, הנהג עדיין נחשב חסר רישיון נהיגה, ואסור לו לנהוג עליהם.

אם כן, עבירת נהיגה על רכב ללא רישיון נהיגה מתאים אליו, חמורה יותר מנהיגה ללא רישיון בתוקף, אך עדיין אינה החמורה ביותר. בית המשפט רואה בעבירה זו חומרה גדולה, משום שנהג הנוסע על רכב מסוג שאינו מורגל בו ואינו מוסמך לנהוג בו – עלול לסכן את כל נוסעי הכביש שמסביבו. כאשר העבירה מתבצעת על משאית או רכב כבד אחר, ללא רישיון מתאים, הסיכון גדול עוד יותר, שכן האחריות שיש לנהג המוביל משקל של מספר טונות, היא אחריות עצומה.

למקרה שאתם תוהים מה העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי הרכב, התשובה תהיה על פי רוב שילוב של קנס כבד, ופסילת הרישיון בפועל. במידה שלנהג יש עבר תעבורתי מפוקפק, והוא נתפס בעברו בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה, הוא בהחלט עלול לקבל עונש של מאסר בפועל, יחד עם יתר העונשים שיוטלו עליו.

נהיגה ללא רישיון נהיגה רכב: לא מורשים לנהיגה

אדם שמעולם לא עבר את בחינות הנהיגה המעשיים וקיבל רישיון נהיגה, נחשב בעיני החוק לאדם שאינו מורשה לנהיגה. אדם כזה, שנתפס נוהג למרות שאין בידו רישיון לכך, יקבל עונש חמור ביותר.

העונש הקבוע בחוק ביחס לעבירה זו, הוא מאסר בפועל לתקופה של עד שנתיים ימים, מאסר נוסף על תנאי לתקופה ממושכת יותר, ופסילת רישיון לתקופה של שלושה חודשים לכל הפחות. במקרה זה, שהנהג הנאשם מעולם לא החזיק ברישיון נהיגה, משמעות פסילת הרישיון תהיה איסור הוצאת רישיון נהיגה בעתיד, למשך תקופת העונש.

ניתן לראות, שקיים הבדל מהותי בין שתי העבירות הקודמות לבין זו האמורה כאן. אדם שמחזיק או החזיק בעבר ברישיון נהיגה תקף, קיימת עליו חזקה עובדתית שהוא פחות מסוכן מנהג שמעולם לא עבר את בחינת ההסמכה לנהיגה.

לכן, בשני המקרים הקודמים – נהיגה ללא רישיון בתוקף ונהיגה ללא רישיון מתאים לרכב הספציפי, בית המשפט ימעט בהטלת עונש מאסר בפועל, ובמקרה הראשון ימעט אף בפסילת רישיון הנהיגה. לעומת זאת, חומרת העבירה של נהיגת אדם שאינו מורשה לנהיגה כלל, גדולה לאין ערוך, משום שקיימת חזקה שהוא מסוכן לכביש במיוחד.

חשוב לציין, שבנוסף לאשמות אלו, נהג שנתפס נוהג ללא רישיון יואשם גם בנהיגה ללא תעודת ביטוח חובה תקפה. כלומר, גם אם בפועל תעודת ביטוח החובה אכן בתוקף, הנהג יואשם בנהיגה ללא ביטוח מעצם העובדה שהוא אינו רשאי לנהוג ברכב.

מה העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה בעקבות פסילה?

אדם שרישיון הנהיגה שלו נשלל בגין עבירת תעבורה מכל סוג שהיא, אסור בתכלית האיסור לנהוג על רכב מכל קבוצה שהיא. עם זאת, מי שנתפס על נהיגה בפסילה, ללא ידיעה שרישיונו נשלל, לא יורשע על נהיגה בפסילה. על מנת להרשיע את הנהג בנהיגה בפסילה התביעה תהיה חייבת להמציא ראיה שמוכיחה את שהוא ידע שחל עליו איסור זה.

העונש במקרים אלו, יהיה זהה לעונש על נהיגה בשלילה, והוא ישתנה בהתאם לחומרת המקרה, חומרת העבירה שבגינה נשלל רישיונו מלכתחילה, ושקלול של נסיבות נוספות מקילות ומחמירות. כמו שאר העונשים על נהיגה ללא רישיון, גם במקרים אלו העונש עשוי להשתנות בין קנס, הארכת משך השלילה, מאסר על תנאי ומאסר בפועל.

נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף

עבירת תעבורה נוספת היא נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף. גם בעבירה זו, העונש צפוי להשתנות בהתאם לזמן החריגה מתאריך התוקף של רישיון הרכב.
כאשר הנהיגה התבצעה עד חצי שנה מיום פקיעת הרישיון, הנהג עשוי להיענש בקנס או בברירת משפט. אך נהיגה ללא רישיון רכב תקף מעל חצי שנה, תגרור הזמנה לדין בבית המשפט.

באיזה אופן עורך דין תעבורה יכול לסייע בהתמודדות עם תיק בית המשפט

עורך דין תעבורה איכותי, יכול להפוך את הדין על תילו לגמרי. כפי שכבר צוין פעמים רבות במאמר זה, העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה משתנה באופן ניכר בין מקרה למקרה, בהתאם לגורמים רבים.

כלומר, כפי שצוין, בית המשפט רואה באופן שונה את חומרת העבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בעקבות אי חידוש רישיון, ואת חומרת נהיגתו של אדם שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה. עורך דין תעבורה מנוסה, יודע להשתמש בטיעונים הטובים ביותר, ולהציג בפני השופטים את המקרה באופן שבו הנאשם יקבל עונש יחסית מקל.

עורך הדין אינו עושה זאת על ידי קסמים, והוא לא גורם במרמה לבית המשפט לפסוק שהנאשם כלל לא אשם אלא זכאי. יכולתו הגדולה של עורך הדין, וחשיבותו העצומה לנאשם בעבירת תעבורה, באות לידי ביטוי באופן הצגת הדברים בפני בית המשפט, וההיכרות העמוקה עם החוק והפסיקה. במקרים מסוימים, עורך הדין יכול למנוע קנס כספי מהנאשם, אך במקרים אחרים הוא יכול ממש לחסוך ממנו עונש כבד כמו מאסר או שלילת רישיון.

לדוגמא, אדם שמואשם בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב פסילה, חייב להיות מודע לשלילת הרישיון על מנת שהתביעה תוכל לטעון להרשעתו. אם עורך הדין יצליח להציג ראיה שמוכיחה את אי ידיעת הנאשם בנוגע לשלילתו, או שיצליח להפריך כל טענה שתבקש להציג את ידיעתו בנושא – הרי שהנאשם צפוי לצאת זכאי לגמרי בדין.

על כן, במידה שאתם מואשמים בעוולות תעבורה בכלל, ונהיגה ללא רישיון בפרט, אל תחסכו מעצמכם ייצוג משפטי איכותי. אם אתם מחפשים עורך דין מנוסה וחסר פשרות, עם ניצחונות בתיקים רבים בתחום התעבורה, פנו אלינו עוד היום. עורכי הדין שלנו יעשו הכל לטובת הלקוחות שלהם, וישאפו ככל האפשר למען הקלת העונש המבוקש, ולעיתים אף ביטולו לחלוטין.*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה נהיגה ללא רישיון נהיגה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

אחת מעבירות התעבורה השכיחות ביותר בימינו, היא נהיגה ללא רישיון נהיגה. עבירה זו, נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר – אם לא החמורה ביותר, משום שאדם אשר נתפס נוהג ללא רישיון, במקרים לא מעטים עלול לקבל עונש של מאסר בפועל, ולעיתים קרובות שלילת רישיון

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?