נהיגה ללא מלווה

מה העונש על נהיגה ללא מלווה

במקרים ועברתם עבירה הקשורה לדיני תעבורה כנהגים חדשים נהיגה ללא מלווה תגרור לפסילה מנהלית של 30 יום, יחד עם זימון לבית המשפט.

בבית המשפט, העונש המינימלי שניתן לצפות לו הוא שלילת הרישיון ל-3 חודשים.

אם העונש יכלול מעל 3 חודשי פסילה, על הנהג יהיה לבצע מחדש את המבחנים לקבלת הרישיון.

מה העונש על נהיגה ללא מלווה

במהלך השנתיים הראשונות שלאחר הוצאת רישיון הנהיגה, היא נחשבת כ"תקופת ניסיון".

המשמעות היא שאם נהג חדש יבצע עבירת תנועה במהלך תקופה זו, הוא עלול לא רק לקבל עונשים מחמירים בהשוואה לנהג ותיק אלא עשויים לחול עליו אמצעי תיקון מנהליים.

אמצעים אלו מהווים תנאי להמשך החזקת רישיון הנהיגה ומותנים במעבר של בחינת נהיגה עיונית או מעשית נוספת.

אם נהג חדש נתפס נוהג ללא מלווה במהלך 6 החודשים הראשונים, הוא יידרש להתייצב בבית המשפט לתעבורה.

וכן יזומן לשימוע בפני קצין משטרה, שבמהלכו ניתן לשלול את רישיונו לתקופה מינימלית של 30 יום לפחות.

אם הוכח בבית המשפט שהעבירה אכן בוצעה, יש לבית המשפט סמכות להטיל קנסות כספיים משמעותיים, לשלול את רישיון הנהיגה לתקופה של עד 3 שנים, פסילה על תנאי וכן ביצוע בחינות נהיגה נוספות בטרם יוחזר רשיונו.

נהג חדש צעיר הנוהג בכל רכב מנועי למעט אופנוע, טרקטור ומכונה ניידת, בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו היתר הנהיגה, ללא מלווה במושב לצידו

בהיותך נהג חדש צעיר, בשלושה חודשים הראשונים מיום קבלת היתר הנהיגה, נהגת ברכב הנ"ל ולא ישב במושב הקדמי שלצידך מלווה כהגדרתו בפקודת התעבורה, בניגוד לסעיף 12א1(ד)(1) לפקודת התעבורה.
* יש לציין בנסיבות המקרה את התקופה שבה חלה לגבי הנוהג החדש הצעיר חובת המלווה הרשומה בהיתר הנהיגה

ס' סעיף קנס ניקוד
6674 הזמנה לדין משפט תעבורה 0 נקודות

נהג חדש צעיר הנוהג בכל רכב מנועי למעט אופנוע, טרקטור ומכונה ניידת, בשלושת החודשים האחרונים בשעות הלילה (מ-21:00 עד-06:00) מיום שניתן לו היתר הנהיגה, ללא מלווה במושב לצידו

בהיותך נהג חדש צעיר, בשלושה חודשים האחרונים מיום קבלת היתר הנהיגה, נהגת ברכב הנ"ל בשעות הלילה ולא ישב במושב הקדמי שלצידך מלווה כהגדרתו בפקודת התעבורה, בניגוד לסעיף 12א1(ד)(2) לפקודת התעבורה.
* יש לציין בנסיבות המקרה את התקופה שבה חלה לגבי הנוהג החדש הצעיר חובת המלווה הרשומה בהיתר הנהיגה

ס' סעיף קנס ניקוד
6745 הזמנה לדין משפט תעבורה 0 נקודות

נהג חדש צעיר שטרם מלאו לו 21 שנים שהסיע יותר משני נוסעים ללא מלווה כדין

בהיותך נהג חדש צעיר, שטרם מלאו לך 21 שנים הסעת ברכב הנ"ל___ נוסעים, ובמושב הקדמי שלצידך לא ישב מלווה כהגדרתו בפקודת התעבורה, בניגוד לסעיף 12א 2 לפקודת התעבורה.
* יש לציין את פרטי הנוסעים ברכב, כולל ת.ז. וגיל

ס' סעיף קנס ניקוד
7161 הזמנה לדין משפט תעבורה 8 נקודות

נהג חדש ללא תוית או עם תוית שאינה נראית לנהג שמאחוריו

בהיותך נהג חדש, כאמור בסעיף 12א לפקודת התעבורה, נהגת ברכב פרטי או מסחרי אחוד עד 3,500 ק"ג הנ"ל, כשעל השמשה האחורית של הרכב לא הוצמדה תוית "נהג חדש" או הוצמדה תוית "נהג חדש" אולם היא לא נראית לנהג מאחוריך, בניגוד לתקנה 9א(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6416 250 ש"ח 0 נקודות

מיהו נהג חדש

מי שניתן לו רשיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רשיון נהיגה (לא כולל רשיון נהיגה לאופנוע, טרקטור או מכונה ניידת) – למשך שנתיים מיום קבלת הרשיון.

"נהג חדש" הוא מי שעבר בהצלחה הן את בחינות הנהיגה בכתב והן בבחינות המעשיות וקיבל רישיון נהיגה מטעם רשות הרישוי.

למשך שנתיים לאחר קבלת הרישיון הם מסווגים כנהגים חדשים וכפופים לחובות והגבלות שונות.

נהגים חדשים צפויים גם להיות מודעים במיוחד לתקנות התעבורה, שכן כל הפרה עשויה לגרום לעונשים משמעותיים, המוטלים לרוב על ידי נהגים מנוסים.

מיהו נהג חדש צעיר

נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים – רק נהג חדש צעיר חייב בחובת ליווי (מלווה*).
(רשיון הנהיגה לנהג חדש צעיר נקרא: "היתר נהיגה" – ראה תמונה בתחתית העמוד)

מהי חובת הליווי לנהג חדש צעיר (מלווה*):

באופן כללי, אותם כללי תנועה חלים הן על נהגים חדשים והן על נהגים ותיקים.

עם זאת, לנהגים חדשים יש דרישות נוספות, לרבות נשיאת שלט צהוב על החלון האחורי של רכב עם הכיתוב "נהג חדש".

יתרה מכך, במהלך 6 החודשים הראשונים לאחר קבלת הרישיון, על נהגים חדשים לנהוג עם מלווה בעל מלווה מעל גיל 24 ומעלה ברכב.

מתי צריך מלווה לילה?

ההשגחה מתחלקת לשני שלבים:

  • 3 החודשים ראשונים על הנהג חדש לנהוג בליווי ביום ובלילה.
  • 3 חודשים הבאים – ליווי בלילה בלבד (מהחודש הרביעי, החמישי והשישי כולל) בין 21:00 ל- 06:00 למחרת.

חובת הליווי אינה חלה על הנוהג באופנוע, בטרקטור, ובמכונה ניידת.

הסעת למעלה משני נוסעים לנהג חדש

לנהג חדש שטרם מלאו 21 שנים אסור להסיע יותר משני נוסעים – אלא אם כן יושב מלווה* במושב הקדמי לצידו, כלומר האיסור חל רק בהתקיים שני התנאים:

  • נהג חדש.
  • טרם מלאו לו 21 שנים.

מלווה

אדם שיושב במושב שלצד הנהג החדש ושהינו:

  • בעל רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב לפחות 5 שנים וגילו 24 שנים ומעלה , או
  • הוא בעל רשיון להוראת נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב, אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, או
  • בעל רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב לפחות 3 שנים וגילו 30 שנים.

האם מותר לנסוע בלי שלט נהג חדש?

נהיגה ללא מלווה

חובה על נהג חדש להציג בשמשה האחורית בחלקה התחתון שלט "נהג חדש" ברכב פרטי וברכב אחוד שמשקלו עד 3.5 טון.

השלט נועד ליידע נהגים אחרים כי לפניהם נהג חסר ניסיון, כדי שיגלו כלפיו זהירות וסבלנות.

נהיגה ללא שלט היא עבירה ותגרור קנס של 250 ש"ח ללא ניקוד, וכך גם נהיגה עם שלט "נהג חדש" למי שאינו כזה.

במקרה ונהג חדש נתפס ללא מלווה האם עורך דין תעבורה יכול לסייע?

בהתחשב נהיגה ללא מלווה נחשבת להפרה משמעותית בעלת השלכות מרחיקות לכת, רצוי לפנות לעורך דין תעבורה עוד בטרם קבלת זימון לבית המשפט לתעבורה.

לאחר שתהיה לעורך הדין הבנה מקיפה של המצב, הוא יפנה למחלקת התביעות של משטרת ישראל לבקשת גישה לתיק ויערך ניתוח יסודי לאיתור טעויות או ליקויים פרוצדורליים.

בנוסף, עורך הדין יבדוק את הדו"ח המתועד של השוטר, תוך בחינת נכונות פרטי הנוסע, עיתוי המעצר וגורמים הקשריים נוספים שיכולים להועיל בהליכים משפטיים.

תמיכתו של עורך דין תעבורה חורגת מעבר להליך המשפטי הפורמלי, וכוללת מצבים בהם ייתכן שתצטרך להתייצב בפני קצין תנועה לשימוע.

בעיקרו של דבר, שימוע מסוג זה נוגע לעונשים בתחום השיפוט של השוטר, לרבות פעולות כמו החזקה של הרכב או פסילת מנהלית.

לאחר שנתפס, ניתנת לנהג האפשרות להגיע לשימוע בפני הקצין ולהשמיע את טענותיו.

למרות שהוא שונה מההליך המשפטי המקובל, התוצאות של דיונים כאלה עלולות להשפיע באופן משמעותי על הנהג החדש או על בעל הרכב.

לפיכך, ייעוץ והכוונה מאיש מקצוע מנוסה בתחום התעבורה יכולים לעתים קרובות לסייע בהפחתת או ביטול העונשים.

נהגים חדשים רבים סבורים בטעות כי עיכוב ההליך המשפטי עד תום תקופת השנתיים לאחר קבלת הרישיון יפטור אותם ממבחני נהיגה נוספים והארכת מעמדם "נהג חדש".

תפיסה שגויה זו עלולה, למעשה, להחמיר את העונשים במקרים מסוימים.

לכן, מומלץ מאוד לא להסתמך בעצות מאנשים שלא מומחים בדיני תעבורה עצות אלו עלולות לפגוע במצבכם בשוגג.

אין להכחיש שבתי המשפט נוטים לנקוט עמדה נוקשה יותר כלפי נהגים חדשים.

מלבד העונשים בחוק, נהגים חדשים עומדים גם בפני אמצעי תיקון מנהליים שעלותם גבוהה, אשר מאריכים את ההגבלות על זכויות הנהיגה שלהם בשנתיים נוספות.

כדי למנוע את הצורך לעבור שוב מבחני נהיגה עיונים ומעשיים וכדי למנוע החזקה של רכבך למשך 30 יום לפחות, פנה לייעוץ מקצועי ותשמור על רישיון הנהיגה שלך.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה עבירות נהיגה ללא מלווה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

במקרים ועברתם עבירה הקשורה לדיני תעבורה כנהגים חדשים נהיגה ללא מלווה תגרור לפסילה מנהלית של 30 יום, יחד עם זימון לבית המשפט. בבית המשפט, העונש המינימלי שניתן לצפות לו הוא שלילת הרישיון ל-3 חודשים

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?

מאמרים נוספים בנושא משפטי

אי שמירת מרחק בין כלי הרכב
עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב

אחת מהעבירות הנפוצות ביותר בכבישים היא עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב. עבירה זו מהווה סכנה משמעותית לבטיחות בדרכים ועלולה לגרום לתאונות חמורות