נהיגה בשכרות דברים שצריך לדעת

נהיגה בשכרות ונהיגה תחת השפעת סמים

על פי החוק שיכור יוגדר בין היתר כ "מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה.."

חובת הבדיקה

שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב לתת לו דגימה של אוויר הנשוף מפיו לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, באמצעות מכשיר המאושר לשם כך, אף בהיעדר חשד כי נעברה עבירה.

סירוב למתן בדיקת שכרות

אדם יכול לסרב לבדיקה אולם יחד עם זאת עליו לדעת כי המשמעות החוקית לסירובו ייחשב כשיכור.

קושי במתן בדיקה

אדם הסובל ממחלת אסטמה וקשה לו לנשוף יכול להציע לשוטר לעבור בדיקת דם ולוודא כי השוטר רשם את דבריו אלו. ככל שתיווצר בעיה מומלץ במיידי ליצור קשר עם עו"ד לתעבורה שידריך אותך כיצד לפעול במיידי. שים לב, לזמן יש חשיבות רבה !!

הבדיקה במכשיר הינשוף

צריכות להיעשות שתי בדיקות (תקינות), בין בדיקה לבדיקה צריך לעבור פרק זמן, וחובה על השוטר להחליף פייה בין בדיקה לבדיקה כדי שהבדיקה תהיה אמינה. במידה והשוטר לע עשה כן חובה לציין זאת על גבי הפלט.

תוצאות הבדיקה על גבי הפלט

מייד עם יציאת הפלט מהמכשיר על השוטר להחתים את הנבדק וזאת בכדי לקשר בין הנבדק לפלט. במידה והשוטר לא עשה כן, ושם בצד את הפלט והמשיך לבדוק אחרים ולאחר מכן החתים כמה אנשים יחד, דאג לציין זאת על גבי הפלט כשאשר השוטר מבקש ממך לחתום עליו.

העונש שיוטל

בתי המשפט נוהגים להחמיר עם נהגים שהוכח שנהגו בשכרות:

הרישיון יפסל לתקופה מינימלית של שנתיים והחוק קובע גם עונש מאסר. אם מדובר במקרה ראשון לא יוטל מאסר בפועל.

המלצתי

1. לא לשתות לפני שנוהגים!!

2. חשוב כי חומר החקירה יבחן בעין מקצועית כדי לבחון מחדלי חקירה והתנהלות לא תקינה ו/או רשלנית של שוטר בעת הבדיקה. באם ימצא אחד מאלה המשמעות תהיה הקלה משמעותית בעונשך ואולי זיכוי או ביטול כתב האישום.

נהיגה בשכרות ונהיגה תחת השפעת סמים – מה ההבדל???

בפקודת התעבורה תחת המושגים "נהיגה בשכרות" ו- "שיכור" נכללים הן השותים אלכוהול והן המשתמשים בסמים.

שיכור מוגדר בין היתר

א. כ "מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה.."

החוק מגדיר ״ריכוז אלכוהול בגוף״ – ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:

(1) 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף;

(2) 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם.״

ב. וכן "מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן"….

קיימים הבדלים בין שתיית אלכוהול לבין נהיגה תחת השפעת סמים והשימוש בסמים, ובשני המקרים מומלץ מאוד מאוד שלא לעשות שימוש בזמן נהיגה ואין להקל בכך ראש !!!

לצורך בדיקת אלכוהול מנהג לא נדרשת כל עילה או "חשד סביר" לביצוע העבירה. שוטר רשאי לבצע בדיקה באקראי ובכל מקום. המסרב לבדיקה, על פי החוק ייחשב כשיכור.

בבדיקה נמדדת כמות האלכוהול בדם ורק אם ימצא כי הכמות חרגה מהעולה בחוק, אזי הדבר יחשב לעבירה.

השימוש באלכוהול לכשעצמו אינו מהווה עבירה אולם על הנהג לחשוש כי אם ימצא בדמו כמות אלכוהול בריכוז גבוה מהקבוע בחוק, אזי הדבר מהווה עבירה.

לעומת זאת, החוק אוסר שימוש בסמים די בכך שבבדיקת הנהג נתגלה שימוש בסם, מתייתר הצורך להוכיח כמות ו/או מינון.

בית המשפט העליון הכריע בפרשת נחמן לוי כי: "בניגוד לאלכוהול, חל איסור מוחלט על השימוש בסמים מסוכנים בכל כמות שהיא ובחוק נקבע כי הדבר מהווה עבירה."

בדיקה לגילוי סם ניתנת לביצוע רק בתנאי שיש "יסוד סביר לחשד" שהנהג ביצע עבירה. באין יסוד, הנהג רשאי לסרב לבדיקת שתן. הפסיקה הרחיבה כי במקרה ולא הוסבר לנהג האפשרות לסרב לבדיקה והנהג נתן הסכמתו לבדיקה, אין לראות בהסכמה בכדי להכשיר את ההליך הפסול של בדיקת השתן.

חשוב לדעת: הוכח במחקרים שקיימים סוגי סמים מסוימים (וביניהם הקנביס) בהם חומר פעיל היכול להישאר בגוף עד שבועיים – שלושה ממועד השימוש בסם. תקופת ה"ניקוי" משתנה מאדם לאדם. על כן, למרות חלוף הזמן מאז השימוש, עלול אדם להיעצר על ידי שוטר ואם ידרש לבדיקת שתן, יימצא כי הוא נוהג תחת השפעת סם.

בתי המשפט נוטים להחמיר בעבירות הסמים ובפרט הקשורות לנהיגה ועמדתם נחרצת

וכך נקבע: " נהיגה בשכרות הינה מן הרעות החולות שבכביש… סכנתן בצידן ועלולות לגרום לאסונות, בחינת מכונת מוות נעה ".

בחוק קבוע עונש מינימום, פסילת רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים. בנוסף יכול ויושתו רכיבי ענישה נוספים ובין היתר מאסר בפועל ו/או מותנה וקנס כספי.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

בפקודת התעבורה תחת המושגים "נהיגה בשכרות" ו- "שיכור" נכללים הן השותים אלכוהול והן המשתמשים בסמים.

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?

מאמרים נוספים בנושא משפטי

אי שמירת מרחק בין כלי הרכב
עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב

אחת מהעבירות הנפוצות ביותר בכבישים היא עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב. עבירה זו מהווה סכנה משמעותית לבטיחות בדרכים ועלולה לגרום לתאונות חמורות