נהיגה במהירות מופרזת

מאז ומתמיד, הכבישים היו אחד המקומות המסוכנים ביותר. למעשה, מידי שנה נהרגים בישראל מאות בני אדם כתוצאה מתאונות דרכים, שחלק גדול מהן היה יכול להימנע אילולא הנהגים בישראל היו נוסעים באופן בו הם נוסעים.

אחד מהגורמים העיקריים לתאונות, או לסיכונים הסובבים אותנו בכביש וברחוב בכלל, הוא נסיעה במהירות מופרזת. החוק במדינת ישראל קובע מהירות מקסימלית לנסיעה בכל כביש, וכן מוצב לעיתים שילוט עם הוראות מיוחדות וספציפיות, בנוגע למהירות במקטע כביש מסוים.

ביתר פירוט, לכל סגנון כביש ישנה מהירות מקסימלית שניתן לנסוע בו. נציג את הדברים כפי שהם נכונים ביחס לרכב מנועי פרטי, אך ביחס לאוטובוסים, רכבים מסחריים, רכבי שטח למיניהם ורכבים נוספים, המהירויות הינן נמוכות יותר מכל אחת מהקבוצות:

 • בשטח עירוני – 50 קילומטר בשעה
 • בדרך בין עירונית ללא גדר או שטח הפרדה – 80 קילומטר בשעה
 • בדרך בין עירונית עם גדר או שטח הפרדה – 90 קילומטר בשעה
 • בדרך מהירה – 110 קילומטר בשעה

בנוסף לחוקים אלו, ישנם תמרורים המורים על שינוי המהירות הקבועה לכביש זה, בשל גורמים נקודתיים ורלוונטיים. למשל, כביש בין עירוני שמתבצעות בו עבודות שיפוץ ותחזוקה, במקרים רבים חלק מנתיביו מצומצמים או נחסמים, ויוצב שלט המפחית את המהירות המקסימלית המותרת – עד תום תקופת ואזור השיפוץ.

חשוב לציין, שהמהירות המקסימלית לא מייצגת את המהירות שיש לנסוע בה. כשם שבשעות העומס, ייתכנו פקקי תנועה ביציאה מהעיר, ומהירות הנסיעה הממוצעת עשויה להיות נמוכה מ-20 קמ"ש, כך בכל כביש ובכל נסיעה – יש להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הכביש, הסביבה, הרכב, ומזג האוויר – ולא לשאוף להיצמד דווקא למהירות המקסימלית.

תאונות דרכים רבות, נגרמות כתוצאה מנהיגה במהירות שאינה תואמת את תוואי הדרך והמשתנים בשטח, מה שגורם לחוסר יכולת שליטה מיטבית ברכב, ובמקרים אחדים גם לנזקים בהיקף רחב בגוף וברכוש.

נהיגה במהירות מופרזת חוק בפקודות התעבורה

המהירויות המקסימליות שצוינו בפסקאות הקודמות, וכן המהירויות המותרות לסוגי רכב אחרים, מעוגנות כולן בתקנה 54 לתקנות התעבורה. בשלב זה, אם אתם שואלים את עצמכם מה העונש על מהירות מופרזת, התשובה היא שהעונש נע על פני טווח די רחב, בהתאם למידת החריגה מהמהירות המותרת.

בעבירת נהיגה בקלות ראש, קשה להשוות בין התנהגות מסוכנת אחת לאחרת, ולהסביר במשוואה מתמטית "קרה" את ההבדל הברור בין העבירות. הגיוון בעבירות אלו הוא גדול מאוד, וכל מקרה יידרש לבחינה באופן עצמאי.

לעומת זאת, חריגה מהמהירות המותרת היא דבר מדיד. כלומר, ניתן להשוות די בקלות בין שתי עבירות מהירות, ולהבין איזו מהן חריגה יותר. כתוצאה מכך, גם ענישה על נהיגה במהירות מופרזת היא דבר שניתן להתאים למידת החריגה מהמהירות המותרת.

קנסות נהיגה במהירות מופרזת

אם כן, עונש על נהיגה במהירות מופרזת ייקבע בהתאם להפרש בין המהירות המותרת בכביש הנתון, לבין המהירות של המכונית בפועל. בשל העובדה שבכל כביש ניתן להגיע למהירות אחרת, גם טווח הסטייה ממנה משתנה בין כביש לכביש.

במקרה של סטייה יחסית מינורית מהמהירות המותרת, במקרים רבים הקנס יהיה יחסית נמוך. לדוגמא, בדרך עירונית שמותר לנסוע בה 50 קמ"ש, נהג שנעצר על נהיגה במהירות של פחות מ-70 קמ"ש, יקבל קנס מהירות מופרזת של 250 שקלים בלבד. לעומת זאת, כאשר מהירות הרכב תעבור את המהירות המקסימלית בכביש העירוני, בטווח שבין 21-30 קמ"ש, הקנס עשוי לגדול עד לכדי 750 שקלים, בתוספת נקודות, שעליהן נדבר בפסקה הבאה.

כשם שהדבר נכון בדרך עירונית, כך בדרך בינעירונית, בשינויים קלים מדרך עירונית בשל העובדה שהמהירויות המותרות שם מעט גבוהות יותר. חריגה של פחות מ-25 קמ"ש מהמהירות המותרת בדרך בינעירונית, תגרור אחריה קנס של 250 שקלים בלבד. במקרה של סטייה של בין 26-40 קמ"ש, הקנס יעמוד על 750 שקלים, ובסטייה של 41-50 קמ"ש יקבל הנהג קנס על מהירות מופרזת בסך 1500 שקלים.

נקודות על נהיגה במהירות מופרזת

עונשים על נהיגה במהירות מופרזת, בחלק גדול מעבירות התעבורה כוללים הן את ממד הקנס, והן את ממד הנקודות. ברוב עבירות התעבורה, ניתן לקבל נקודות, שבהגיען לסך מסוים הכתוב בחוק, יחויב הנהג לעבור השתלמות נהיגה על מנת לחדש את רישיון הנהיגה שלו.

כל עבירה "מזכה" את הנהג במספר אחר של נקודות. עבירות קלות יחסית יכולות לחייב בשתי נקודות בלבד, בעוד שהעונש על עבירות חמורות או מסוכנות מגיע גם ל-10 נקודות, בנוסף לעונשים אחרים. על פי התקנות, נהג שצובר פחות מ-12 נקודות במשך שנתיים, הנקודות נמחקות מהרישום באופן אוטומטי.

במידה שהוא עובר את מספר נקודות זה, יוטל עליו לעבור קורס נהיגה מונעת ומבחן מסכם, לצורך מחיקת נקודות תעבורה. נהג שלא עבר את הקורס והמבחן, והמשיך לצבור נקודות, יידרש לעבור קורס נהיגה מתקדם, וכן נקודותיו יישארו איתו למשך 4 שנים. במקרים מתקדמים, של צבירת 36 נקודות ומעלה, רישיון הנהיגה של הנהג יישלל לתקופה של מספר חודשים, מעבר לקורס הנהיגה אליו יידרש.

בכל אופן, עונש נהיגה במהירות מופרזת גורר אחריו נקודות שייזקפו לחובת הנהג באופן הבא:

בדרך עירונית:

 • חריגה של פחות מ-20 קמ"ש – לא יירשמו נקודות לחובת הנהג כלל, מלבד הקנס הכספי הקנס יהיה על סך 250 ₪.
 • חריגה של בין 21-30 קמ"ש – תחייב את הנהג ב-8 נקודות, מלבד הקנס הכספי מלבד הקנס יהיה על סך 750 ₪.
 • חריגה של 31-40 קמ"ש – תחייב את הנהג ב-10 נקודות, מלבד הקנס הכספי הקנס יהיה על סך 1500 ₪.
 • חריגה של מהירות העולה מעל ל-40 קמ"ש – יוגש כתב אישום נגד הנהג, והדבר יכול להוביל לפסילת רישיון ועונשים נוספים..

בדרך בין עירונית:

 • חריגה של פחות מ-25 קמ"ש – לא יירשמו נקודות לחובת הנהג כלל, מלבד הקנס הכספי הקנס יהיה על סך 250 ₪.
 • חריגה של בין 26-40 קמ"ש – תחייב את הנהג ב-8 נקודות, מלבד הקנס הכספי הקנס יהיה על סך 750 ₪.
 • חריגה של 41-50 קמ"ש – תחייב את הנהג ב-10 נקודות, מלבד הקנס הכספי הקנס יהיה על סך 1500 ₪.
 • חריגה של מהירות העולה מעל ל-50 קמ"ש – כתב אישום יוגש נגד הנהג וקצין משטרה יכול לפסול את רישיונו עד חודש ימים. מעבר לזאת, הוא חשוף לעונשים חמורים כמו שלילת רישיון, קנסות גבוהים ויכול להיות אפילו מאסר..

אם כן, אם אתם שואלים כמה מותר לנסוע מעל המהירות המותרת, התשובה היא שכמובן אסור לנסוע מעל המהירות המותרת. עם זאת, במקרה של סטייה של 10 קמ"ש מעל המותר לדוגמא, לא יירשמו נקודות לחובתכם.

עונש מקסימלי על נהיגה במהירות מופרזת

במקרים של עבירות מהירות קיצוניות, באופן שהרכב נוסע במהירות הגבוהה בהרבה מהמהירות המותרת, יינתן על מהירות מופרזת עונש כבד ביותר. נהג שנוסע יותר מ-40 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית, או יותר מ-50 קמ"ש מעל המותר בדרך בינעירונית, מסתכן בהשלכות משפטיות חמורות.

כך, קצין משטרה שעצר נהג על מהירות 150 קמ"ש לדוגמא, יוכל לפסול את רישיון הנהיגה שלו, ובנוסף, יוגש כנגד הנהג כתב אישום שיגרור אותו להליך משפטי. בבית המשפט, הנהג יהיה חשוף לעונשים כבדים ביותר, מעבר לקנסות בסדר הגודל שתואר לעיל, ומעבר לנקודות.

בית המשפט יחליט על פי הבנתו איזה עונש להטיל על נהג שנסע במהירות מופרזת, כאשר האופציות העומדות בפניו הן קנס כספי גבוה מאוד, שלילת רישיון לתקופה ארוכה, מאסר על תנאי, ואפילו מאסר בפועל. ההחלטה, תתקבל לאחר בחינת כלל המשתנים באירוע, והבנת הסיכון הסביבתי שגרם אותו הנהג.

כמובן שבית המשפט יכול לבחון גם נסיבות מקלות ומחמירות. לדוגמא, במקרה של עבירת מהירות ראשונה, ייתכן שבית המשפט יחליט להקל מעט מעונשו של הנהג, לאחר שהשתכנע שמדובר באירוע שאינו מייצג. באופן דומה, נהג שנסע במהירות 160 קמ"ש בכביש שמותר לנסוע בו 80, בשל העובדה שהחריגה כה גדולה, ייתכן שהעונש אף יהיה מחמיר יותר.

בכל אופן, כדי שבית המשפט יתייחס לאותן נסיבות מקלות, אין ספק שנדרשת מיומנות של עורך דין תעבורה מנוסה.

עורך דין מהירות מופרזת

חשיבותו של עורך דין לצורך התמודדות עם דין תעבורתי, הינה חשיבות גדולה למדי. עורך דין תעבורה מכיר ובקיא בסעיפי החוק ופסקי הדין, ובמקרים רבים יצליח לטעון לזיכוי חלקי או מוחלט של הנאשם.

לדוגמא, דוח מהירות מצלמה העומדת בצד הכביש, וכן דוח מהירות לייזר המופעל על ידי השוטר, ניתנים שניהם לביטול – על ידי הוכחה שתוצאותיו משובשות ואינן מייצגות. כלומר, כדי שהראיות שמצלמות אלו מציגות יהיו ראיות קבילות, התביעה תידרש להוכיח שאכן המכשירים היו תקינים ומכוילים, פעלו בתנאי השטח הנכונים והמדויקים, ובמקרה של מכשיר לייזר, הופעל על ידי השוטר בצורה נכונה ואמינה.

כל אלו, ועוד, הם כלים משפטיים העומדים בפני הנאשם, ועורך דין תעבורה מומחה יצליח לנצל אותם לטובת הנאשם ולהמתיק את דינו.

אם אתם מואשמים בנהיגה במהירות מופרזת, בין אם אתם מזומנים לבית משפט, ובין אם קיבלתם דוח מהירות לביתכם ואתם מתלבטים האם לשלם דוח מהירות מצלמה – פנו אלינו עכשיו לייעוץ משפטי. עם ניסיון עשיר, חתירה לניצחון, ורזומה מרשים בבתי המשפט ומחוצה להם – אנו נעשה הכל לטובת כל אחד ואחת מלקוחותינו.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין מהירות מופרזת, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

מאז ומתמיד, הכבישים היו אחד המקומות המסוכנים ביותר. למעשה, מידי שנה נהרגים בישראל מאות בני אדם כתוצאה מתאונות דרכים, שחלק גדול מהן היה יכול להימנע אילולא הנהגים בישראל היו נוסעים באופן בו הם נוסעים

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?