מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות

מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות

מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות מתייחס למצב בו נהג גובר על המהירות המרבית המותרת בכביש ספציפי.

כל כביש עשוי להכיל הגבלות מהירות שונות, והן מסומנות על ידי תמרורים שנמצאים לצד הדרך או על ידי סימנים מסוימים.

מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות מיוצר כדי לשמור על בטיחות התנועה והנהגים על הכביש.

תנאי הדרך, כמו התנועה, והתנאים הרכביים, יכולים לשנות את המהירות הבטיחותית המותרת לנסיעה בכביש בכל זמן נתון.

על הנהג לפעול בהתאם למהירות המרבית שנקבעה, ולא לחרוג ממנה.

הפרת חוק המהירות מעל המותר עשויה לגרום לענישות משפטית, כגון קנס כספי, נקודות והזמנה לדין.

כדי להתמודד עם חוק המהירות המוגבלת, חשוב להקפיד על נהיגה בטוחה ובהתאם להגבלות המהירות הכרוכות בכל כביש ובכל תנאי הדרך.

"רכב איטי" – רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה;

תמרור דרך עירונית

רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת, דרך עירונית

רכב איטי, עד 20 קמ"ש מעל, עירוני
נהגת ברכב הנ"ל במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6573 250 ש"ח 0 נקודות

רכב איטי, 30-21 קמ"ש מעל, עירוני

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7015 750 ש"ח 8 נקודות

רכב איטי, 40-31 קמ"ש מעל, עירוני

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7087 1500 ש"ח 10 נקודות

רכב איטי, 41 קמ"ש ומעלה, עירוני

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60- עד 89 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ90- ק מ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7088 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת, דרך שאינה עירונית

דרך שאינה עירונית

רכב איטי, עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6574 250 ש"ח 0 נקודות

רכב איטי, 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7012 750 ש"ח 8 נקודות

רכב איטי, 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7089 1500 ש"ח 10 נקודות

רכב איטי, 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60- עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ100- קמ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7090 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב מנועי, דרך מהירה שלא הוצב בה תמרור 426 (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר,רכב עבודה, טיולית ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עלה על 12000 ק"ג)

דרך מהירה שלא הוצב בה תמרור

מהירות עד 25 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה מותרת מהירות מירבית של 110 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6649 250 ש"ח 0 נקודות

מהירות 40-26 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה מותרת מהירות מירבית של 110 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6650 750 ש"ח 8 נקודות

מהירות 50-41 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה מותרת מהירות מירבית של 110 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7091 1500 ש"ח 10 נקודות

מהירות מ51- קמ"ש ומעלה, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה מותרת מהירות מירבית של 110 קמ"ש במהירות של… קמ"ש , בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60- עד 89 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ90- קמ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7092 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

דרך מהירה, אוטובוס (למעט אוטובוס זעיר)

דרך מהירה אוטובוס

אוטובוס, עד 25 קמ"ש מעל, דרך מהירה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 100 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו בניגוד, לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6652 250 ש"ח 0 נקודות

אוטובוס, 40-26 קמ"ש מעל, דרך מהירה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של…קמ"ש העולה על מהירות של 100 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6653 750 ש"ח 8 נקודות

אוטובוס, 50-41 קמ"ש מעל, דרך מהירה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של…קמ"ש העולה על מהירות של 100 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7093 1500 ש"ח 10 נקודות

אוטובוס, 51 קמ"ש מעלה, דרך מהירה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 100 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו , בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60- עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ100- קמ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7094 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

דרך מהירה בה לא הוצב תמרור ,426 רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עלה על 12,000 ק"ג, רכב עבודה וטיולית

דרך מהירה בה לא הוצב תמרור

מסחרי מעל 12 טון, עד 25 קמ"ש מעל, דרך מהירה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6655 250 ש"ח 0 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 40-26 קמ"ש מעל, דרך מהירה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6656 750 ש"ח 8 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 50-41 קמ"ש מעל, דרך מהירה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7095 1500 ש"ח 10 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 51 קמ"ש ומעלה, דרך מהירה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60- עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ100- קמ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7096 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

עורך דין תעבורה בתיקי תלת"ן

עורך דין תעבורה מיומן יכול להעניק סיוע משמעותי במקרים בהם מדובר בעבירות תעבורה.

כבר מההתחלה, עורך דין תעבורה יכול להגיע במהירות לזירת האירוע כדי לתעד בקפדנות ראיות חיוניות.

זה כולל לכידת צילומי התאונה, איסוף מסמכים רלוונטיים, הערכת מצב כלי הרכב המעורבים ועוד.

בהמשך, עורך דין עובר בדיקה יסודית של התיק, תוך בחינת חולשות בראיות שהוצגו. ניתוח זה מהווה את הבסיס ליצירת אסטרטגיית הגנה אסטרטגית בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוח, מה שמוביל בסופו של דבר לזיכוי הלקוח.

במצבים בהם נראה כי הראיות אינן חיוביות לנהג, עורך דין לתעבורה מנהל במיומנות משא ומתן עם רשויות התביעה להשגת הסדר טיעון.

הליך משא ומתן זה נועד להבטיח הסדר הממזער את ההשלכות ושומר על רישיון הנהיגה ללא סיבוכים מיותרים.

סיכום תיקי תלת"ן מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות

תיקי תלת"ן כאמור, כוללים עבירות תנועה חמורות המהוות איום מהותי על ביטחון הציבור.

בתגובה, מערכת המשפט אימצה גישה מחמירה להרתעת התנהגות בלתי הולמת שכזו.

במסגרת תיקים אלו יש עדיפות למשפטים מהירים, כאשר הפרקליטות פועלת במרץ להבאת ראיות המבססות את הטענות נגד הנאשם.

חשוב להדגיש שהפרוטוקולים המחמירים הללו מתייחסים אך ורק למקרי תלתן.

המטרה היא להבטיח שהתביעה תוכל להציג ראיות משמעותיות לתמיכה באישומים, ובכך לחזק את שלמות התיק הכוללת.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות מתייחס למצב בו נהג גובר על המהירות המרבית המותרת בכביש ספציפי. כל כביש עשוי להכיל הגבלות מהירות שונות, והן מסומנות על ידי תמרורים שנמצאים לצד הדרך או על ידי סימנים מסוימים

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?

מאמרים נוספים בנושא משפטי

אי שמירת מרחק בין כלי הרכב
עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב

אחת מהעבירות הנפוצות ביותר בכבישים היא עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב. עבירה זו מהווה סכנה משמעותית לבטיחות בדרכים ועלולה לגרום לתאונות חמורות