מהירות מעל המותר לפי תמרור

משטרת אכיפה מהירות מעל המותר לפי תמרורים

חריגה מהמהירות המותרת היא עבירת התנועה הנאכפת ביותר ברחבי מדינת ישראל.

כדי לטפל בסוגיית המהירות המהירה, משטרת ישראל מפעילה מגוון אמצעי אכיפה.
עבירות מהירות מגיעות בדרגות חומרה שונות, בהתאם לאופי העבירה.

חשוב להדגיש כי בנסיעה בכביש עם הגבלות מהירות, יש להקפיד על הגבלות אלו ולא בכל הנחיות אחרות.

ראוי לציין כי מבחינת משטרת ישראל, התיקים המשמעותיים ביותר מכונים תיקי "תלת"ן".

מקרים אלה נחשבים חמורים במיוחד, וככאלה, הם מקבלים עדיפות לשיפוט מהיר ועונשים חמורים.

רכב מנועי, דרך עירונית, מהירות מותרת 50 קמ"ש (למעט רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת)

מהירות מותרת עד 50 קמשתמרור דרך עירונית

מהירות עד 20 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6535 250 ש"ח 0 נקודות

מהירות 30-21 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6536 750 ש"ח 8 נקודות

מהירות 40-31 קמ"ש מעל, עירוני, 50 קמ"ש

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7067 1500 ש"ח 10 נקודות

מהירות 41 קמ"ש ומעלה, עירוני, 50 קמ"ש

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 89 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ90 – קמ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7068 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב מנועי, דרך עירונית בה הוצב תמרור 426 המציין מהירות מרבית ש מעל 50 קמ"ש (למעט רכב איטי, טרקטור, מכונה ניידת, רכב עבודה, טיולית ורכב מסחרי שמשקלו מעל 12,000 ק"ג)

מהירות מותרת עד 60 קמשתמרור דרך עירונית

מהירות עד 20 קמ"ש מעל, עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6541 250 ש"ח 0 נקודות

מהירות 30-21 קמ"ש מעל, עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על המהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6542 750 ש"ח 8 נקודות

מהירות 40-31 קמ"ש מעל, עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על המהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7074 1500 ש"ח 10 נקודות

מהירות 41 קמ"ש ומעלה, עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על המהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 89 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה – יש להעביר לבוחנים – פ.ל – ראה הערה הבאה
* מ90 – קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7075 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב מנועי, דרך שאינה עירונית מהירות מותרת 80 קמ"ש (למעט רכב איטי טרקטור ומכונה ניידת)

דרך שאינה עירונית

מהירות עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני, 80 קמ"ש

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6544 250 ש"ח 0 נקודות

מהירות 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, 80 קמ"ש

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6545 750 ש"ח 8 נקודות

מהירות 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני, 80 קמ"ש

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7069 1500 ש"ח 10 נקודות

מהירות 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, 80 קמ"ש

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ100 – קמ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7070 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

מהירות העולה על הרשום בתמרור 426 דרך שאינה עירונית

דרך שאינה עירונית

מהירות עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6547 250 ש"ח 0 נקודות

מהירות 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6548 750 ש"ח 8 נקודות

מהירות 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7076 1500 ש"ח 10 נקודות

מהירות 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה – יש להעביר לבוחנים – פ.ל – ראה הערה הבאה
* מ100 – קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7071 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב מנועי, דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי (למעט רכב איטי, טרקטור, מכונה ניידת, רכב עבודה, טיולית ורכב מסחרי ש משקל כולל מעל 12000 ק"ג)

דרך שאינה עירונית

מהירות עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות מירבית 90 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6553 250 ש"ח 0 נקודות

מהירות 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות מירבית 90 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6554 750 ש"ח 8 נקודות

מהירות 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות מירבית 90 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7072 1500 ש"ח 10 נקודות

מהירות 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, שטח הפרדה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות מירבית 90 קמ"ש במהירות של… קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ100 – קמ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7073 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב מנועי, דרך מהירה, מהירות העולה על הרשום בתמרור 426 (למעט רכב מסחרי שמשקלו הכולל עלה על 12000 ק"ג ולמעט רכב עבודה וטיולית)

תמרור דרך מהירה

מהירות עד 25 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6556 250 ש"ח 0 נקודות

מהירות 40-26 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6557 750 ש"ח 8 נקודות

מהירות 50-41 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7077 1500 ש"ח 10 נקודות

מהירות 51 קמ"ש ומעלה, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של… קמ"ש הרשומה בתמרור, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה – יש להעביר לבוחנים – פ.ל – ראה הערה הבאה
* מ100 – קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7078 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי נהיגה במהירות מעל 80 קמ"ש

דרך שאינה עירונית

מסחרי מעל 12 טון, עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני,שטח הפרדה

העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי במהירות של… קמ"ש בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות המקרה את משקלו הכולל של הרכב

ס' סעיף קנס ניקוד
6578 250 ש"ח 0 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6579 750 ש"ח 8 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני, שטח הפרדה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7079 1500 ש"ח 10 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, שטח הפרדה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ100 – קמ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7080 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 12000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 נהיגה במהירות מעל 80 קמ"ש

דרך שאינה עירונית

מסחרי מעל 12 טון, עד 25 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6559 250 ש"ח 0 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 40-26 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6560 750 ש"ח 8 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 50-41 קמ"ש מעל, לא עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7081 1500 ש"ח 10 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 51 קמ"ש ומעלה, לא עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה – יש להעביר לבוחנים – פ.ל – ראה הערה הבאה
* מ100 – קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7082 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית ב דרך מהירה בה הוצב תמרור 426 נהיגה במהירות מעל 80 קמ"ש

תמרור דרך מהירה

מסחרי מעל 12 טון, עד 25 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426

במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות המקרה את משקלו הכולל של הרכב.

ס' סעיף קנס ניקוד
6562 250 ש"ח 0 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 40-26 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות 80 קמ"ש המותרת לרכבך, בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6563 750 ש"ח 8 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 50-41 קמ"ש מעל, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה ה וצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות 80 קמ"ש המותרת לרכבך, בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
7083 1500 ש"ח 10 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 51 קמ"ש ומעלה, מהירה, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך, בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 99 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן
* מ100 – קמ"ש מעל המותר ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7084 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית ב דרך עירונית בה הוצב תמרור 426 נהיגה במהירות מעל 50 קמ"ש

תמרור דרך עירונית

מסחרי מעל 12 טון, עד 20 קמ"ש מעל, עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות של 50 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

ס' סעיף קנס ניקוד
6565 250 ש"ח 0 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 30-21 קמ"ש מעל, עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות של 50 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות המקרה את משקלו הכולל של הרכב.

ס' סעיף קנס ניקוד
6566 750 ש"ח 8 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 40-31 קמ"ש מעל, עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות של 50 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות המקרה את משקלו הכולל של הרכב.

ס' סעיף קנס ניקוד
7085 1500 ש"ח 10 נקודות

מסחרי מעל 12 טון, 41 קמ"ש ומעלה, עירוני, תמרור 426

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של… קמ"ש במהירות של… קמ"ש, העולה על מהירות של 50 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
* עד 59 קמ"ש מעל המותר – הזמנה רגילה
* מ60 – עד 89 קמ"ש מעל המותר – תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה – יש להעביר לבוחנים – פ.ל – ראה הערה הבאה
* מ90 – קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה – העברה לבוחנים – פ.ל.

ס' סעיף קנס ניקוד
7086 הזמנה לדין משפט תעבורה 10 נקודות

איך עורך דין לתעבורה יכול לעזור בתיקי תלת"ן

עורך דין לענייני תעבורה בשלב מוקדם של ההליך המשפטי יכולה להיות יתרון רב עבור הפרט הנאשם.

עורך דין תעבורה מיומן יגיע בהקדם לזירת האירוע על מנת לתעד ראיות מכריעות, לרבות צילומי התאונה, כל מסמך רלוונטי, מצב כלי הרכב המעורבים ועוד.

לאחר מכן, עורך הדין ינתח לעומק את התיק, תוך בחינה מדוקדקת של חולשות בראיות שהוצגו.

ניתוח זה מהווה את הבסיס ליצירת הגנה אסטרטגית בשיתוף עם הלקוח, שבסופו של דבר להביא לזיכויו.

במצבים בהם הראיות נראות כבלתי חיוביות עבור הנהג, עורך דין תעבורה יחתור להשגת הסדר טיעון עם התביעה המשטרתית באופן אקטיבי לנהל משא ומתן עם רשויות התביעה ולהסדר טיעון.

משא ומתן זה נועד להבטיח הסדר הממזער וישמור על רישיון הנהיגה ללא סיבוכים.

לסיכום על עבירות תיק תלת"ן

תיקי תלתן, כפי שתוארו קודם לכן, כוללים עבירות תעבורה חמורות המהוות סכנה משמעותית לציבור.

תביעות אלה הביאו לבתי המשפט לנקוט עמדה מחמירה כדי למנוע התנהגות כזו.

הם נותנים עדיפות למשפטים מהירים בתיקים אלה, והתביעה שואפת להציג ראיות המחזקות את האישומים נגד הנאשם.
חיוני להדגיש כי אמצעים מחמירים אלה חלים אך ורק על מקרי תלתן.

הכוונה היא להבטיח שלתביעה יהיו ראיות מהותיות התומכות באישומים, ובכך לחזק את עוצמתו הכוללת של התיק.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה מהירות מעל המותר לפי תמרור, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

חריגה מהמהירות המותרת היא עבירת התנועה הנאכפת ביותר ברחבי מדינת ישראל. כדי לטפל בסוגיית המהירות המהירה, משטרת ישראל מפעילה מגוון אמצעי אכיפה

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?

מאמרים נוספים בנושא משפטי

אי שמירת מרחק בין כלי הרכב
עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב

אחת מהעבירות הנפוצות ביותר בכבישים היא עבירת אי שמירת מרחק בין כלי הרכב. עבירה זו מהווה סכנה משמעותית לבטיחות בדרכים ועלולה לגרום לתאונות חמורות