רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, או בקיצור "מרב"ד", הוא מכון ממשלתי הפועל תחת משרד הבריאות ועוסק בתחום התעבורה, בכל הקשור להיבטים הרפואיים שלו. המטרה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים היא לזהות ליקויים או מגבלות כלשהן בקרב ציבור הנהגים במדינה, ולמנוע מראש סכנות ותקלות בכבישים שעלולות להיגרם בגלל מצבים רפואיים שונים של חלק מהנהגים.
כאשר מדובר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אפילפסיה ונהיגה ועל רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה היא אחד מהליקויים הרפואיים שיכולים להילקח בחשבון בעת מתן ההחלטה אם לתת לאותו נהג רישיון או לא. הוצאת רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה יכולה להיות מורכבת יותר מאשר כל נהג רגיל, ועל כן, מבצעים בדיקות הקשורות למחלת אפילפסיה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה – מי זכאי?

הוצאת רישיון נהיגה לחולה אפילפסיה מהווה פעולה מעט יותר מורכבת מאשר הוצאת רישיון נהיגה לאדם בריא. אדם חולה אפילפסיה שמעוניין להוציא רישיון נהיגה יקבל רישיון אך ורק אם יעמוד בדרישותיו הרפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
למעשה, ישנן כמה דרישות שדורש המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – אפילפסיה היא מצב רפואי שבו הלוקה בו עלול לחוות התקפים כתוצאה מגירויים שנמצאים בסביבה. לכן, זה עלול להשפיע על היכולת לנהוג בצורה בטוחה, שכן הנהג יכול לחוות התקף באמצע הנהיגה ולהוות סכנה מוחשית לעצמו ולסביבה.

מהו התהליך למימוש זכות הוצאת רישיון לחולה אפילפטי

ישנן כמה בדיקות עבור חולי אפילפסיה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. הוצאת רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה הוא תהליך שמתחיל בפנייה של הנהג למכון הרפואי בבקשה לקבל טפסים, שעליו למלא בנוגע למצבו הרפואי.
לאחר מכן, אותו אדם יצטרך למלא את הטפסים, בטרם יוכל לגשת למבחן התאוריה, המקדים את לימודי הנהיגה. בין היתר, יצטרך חולה האפילפסיה לקבל חוות דעת מנוירולוג, יצטרך לדווח על הטיפול הרפואי שהוא מקבל, אם בכלל.
בנוסף, אם החולה אינו מטופל בטיפול תרופתי, אך בעבר טופל בטיפול תרופתי, עליו להוסיף מתי הוא הפסיק לקחת את התרופות, והאם ההפסקה נעשתה באישורו של נוירולוג מוסמך. כמו כן, יש לבצע בדיקות הדמיה על ידי מכשירי MRI או CT. לבסוף, יש לבצע גם בדיקות EEG ולהגיש את תוצאותיהן.
לבסוף, יש להגיש את הטפסים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולהמתין להחלטת הוועדה הרפואית. במידה שהוועדה תאשר זאת, ניתן יהיה להיבחן במבחן התיאוריה.

מהי חובת דיווח של חולה האפילפסיה?

יש לדווח על מחלת אפילפסיה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. חולה אפילפסיה הוא בעל חובת דיווח למכון הרפואי במידה שהוא חווה התקף לאחר שיש בידו רישיון נהיגה. כמו כן, לפני שחולה אפילפסיה מתחיל בתהליך הוצאת הרישיון, עליו ליידע את המכון הרפואי בכך, לקבלת טפסים ובדיקות מתאימות.

מהי חובת דיווח של הרופא המטפל?

לכל אדם יש רופא בקופת החולים שאותו הוא רואה מפעם לפעם. לרופא ישנן חובות רבות ומגוונות, כלפי גופים ואנשים שונים. למשל, מצד אחד יש לרופא חובה לשמור על סודיות רפואית בכל הנוגע למצבו הרפואי של המטופל שלו. רופא לא יכול לשתף ולספר לאנשים אחרים על מצבו הרפואי של אחד המטופלים שלו.
מצד שני, לרופאים ישנה חובת דיווח. כלומר, אם רופא מסוים מטפל באדם, שכעת מתגלה אצלו מצב רפואי שאינו מאפשר לו להמשיך לנהוג ברכב בצורה בטוחה, השומרת עליו ועל הסובבים אותו בכביש – אותו רופא מחויב לדווח על כך, למען טובת הכלל ולמען טובת המטופל שלו, שלא יבצע פעולות שעלולות לסכן אותו או את הסביבה.
על כן, כאשר הרופא המטפל יודע שהמטופל שלו חולה אפילפסיה, הוא מחויב לדווח על כך. בצורה כזו, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יודע לשלוח זימון לאותו אדם, ולבצע את הבדיקות הנדרשות כדי להכריע האם אותו אדם מסוגל לנהוג, או לא, ובאילו תנאים.

כיצד באים לידי ביטוי ההתקפים במחלת הנפילה, והאם מתקיימת סכנה לנהיגה שאינה בטוחה?

במחלת האפילפסיה (או בשמה העברי, מחלת הנפילה), ישנם התקפים המתבטאים בעיקר בפרכוסים. הפרכוסים נובעים מתפקוד לא תקין של תאי עצב במוח, שגורמים לפעילויות חשמליות חריגות במוח. התפרצויות כאלו יכולות לגרום לאותו אדם לחוות פרכוסים חמורים, בהייה, תנועות לא רצוניות של איברי הגוף, ואפילו אובדן הכרה.
ישנם כל מיני מצבים שעלולים לגרום להתפרצות של התקף אפילפטי. למשל, גירויים הקשורים באור, כמו ריצודים וכדומה, יכולים לגרום לפעילות חשמלית חריגה במוח ולהוביל להתקף. גם שינויים סביבתיים כמו חום או שהייה מחוץ למקום הרגיל, יכולים לגרום להתקף.
לכן, לפי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אפילפסיה ונהיגה היא אכן מחלה המהווה סכנה לנהיגה, הן לנהג חולה האפילפסיה והן לנהגים הסובבים אותו. במידה שנהג חווה התקף אפילפטי במהלך הנהיגה, רכבו יכול לצאת משליטה ולהתנגש ברכבים אחרים ואף גרוע מכך.

האם טיפול תרופתי לחולי אפילפסיה הוא תנאי הכרחי להוצאת רישיון נהיגה?

לא. לפי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אפילפסיה לא חייבת בטיפול תרופתי כדי שחולי אפילפסיה יוכלו לקבל רישיון נהיגה. ואולם, כאשר לא ניתן טיפול תרופתי קבוע, ייתכן שהבדיקה והקריטריונים של המכון הרפואי יהיו מחמירים יותר.

האם כל התקף אפילפסיה עשוי לשלול לנהג את רישיונו?

לא כל התקף אפילפסיה עשוי לשלול את רישיון הנהיגה מהנהג. המשך הרישיון או שלילת הרישיון תלויים בביצוע בדיקות לאותו אדם, וקבלת המלצות רפואיות בעניינו. ייתכן בהחלט שאדם שחווה התקף אפילפסיה ודיווח על כך יוכל לשמור על רישיונו במידה שיימצא מצבו בבדיקות תקין ויציב. ואולם, יתכן גם שהתקף אפילפסיה ישלול מאדם את רישיונו, ורק לאחר שנת המתנה, הוועדה הרפואית תוכל לקבוע האם ניתן להשיב לנהג את רישיונו.

האם ייתכן מצב בו חולה אפילפסיה יקבל אישור להיות נהג בתחבורה ציבורית?

בכל הנוגע לנהלים של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אפילפסיה היא מצב שבו לא ניתן להוציא רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה על אוטובוס בתחבורה ציבורית. לכן, עם כל הצער שבדבר, אדם חולה אפילפסיה לא יוכל לקבל אישור להיות נהג בתחבורה ציבורית.
ואולם, כאשר מדובר בנהיגה ברכב ציבורי כמו מונית, הוצאת רישיון נהיגה לחולה אפילפסיה יכולה להתאפשר על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה ונהיגה על מונית יינתן אם הנהג לא חווה התקפים מעל 10 שנים והוא מקבל טיפול תרופתי, או אם הנהג לא חווה התקפים מעל 10 שנים, ולא מקבל טיפול תרופתי לפחות 5 שנים מהן, בהמלצה של נוירולוג, או אם הנהג חווה התקף חד פעמי לפני יותר משנה.

תפקידו של עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אפילפסיה

בכל הנוגע למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, פעמים רבות קל יותר להתנהל מולו בעזרת ייצוג של עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מומחה ומקצועי. הסיבה לכך היא שלעיתים ההתנהלות מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים היא מורכבת, ולא ברורה. עורך דין תעבורה המומחה בתחום יידע לסייע לאדם חולה אפילפסיה בתהליך הוצאת או חידוש הרישיון, ולהפוך את כל התהליך לפשוט וקל.

קצת עלינו

במשרד עורכי הדין תעבורה Tavura תוכלו למצוא צוות עורכי דין מנוסה ומקצועי, עם ותק של למעלה מ-25 שנים, קהל לקוחות גדול והצלחות רבות במגוון תיקים. אם אתם מחפשים משרד עורכי דין לענייני תעבורה המתמחה בהתנהלות מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – תוכלו להיות בטוחים שהגעתם למקום הנכון.
שירות אדיב, שקיפות לאורך כל הדרך, שימוש בניסיון רב שנים ומקצועיות בלתי מתפשרת – אלו הדברים שמאפיינים את משרדנו, ולפיהם אנו פועלים. למידע נוסף ולייעוץ משפטי ראשוני בחינם, צרו עימנו קשר עוד היום.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אפילפסיה ונהיגה וקבלת רישיון נהיגה לחולי אפילפסיה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, או בקיצור "מרב"ד", הוא מכון ממשלתי הפועל תחת משרד הבריאות ועוסק בתחום התעבורה, בכל הקשור להיבטים הרפואיים שלו. המטרה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים היא לזהות ליקויים או מגבלות כלשהן בקרב ציבור הנהגים במדינה, ולמנוע מראש סכנות ותקלות בכבישים שעלולות להיגרם בגלל מצבים רפואיים שונים של חלק מהנהגים

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?