ביטול דוחות תנועה

דו"חות תנועה הם אמצעים אכיפתיים מינהליים, באמצעותם משטרת ישראל אוכפת את הסדר וההתנהלות הבטוחה בכבישי ישראל. בניגוד להליך פלילי סדור, הענישה המינהלית שניתנת באמצעות דו"חות תנועה איננה כוללת העמדה לדין, בירור האשמה וגזירת עונש – אלא נעשית על ידי השוטר בהתאם לשיקול דעתו בשטח בלבד. בהתאם לכך, ניתן לערער על דו"חות אלה, ולפעמים אף לבטל אותם.

עבירות תנועה (סוגי דוחות)

עבירות התנועה מתחלקות לשני סוגים מרכזיים:

  1. עבירות תנועה מסוג ברירת משפט, הן עבירות קלות יחסית, במסגרתן ניתן לנהג דוח תנועה על התנהלותו והוא רשאי להגיש בקשה להישפט על דוח תנועה במקום לשלם את הקנס. עבירות אלו כוללות עבירות שימוש בטלפון בזמן נהיגה, חצייה באור אדום, נהג או נוסע שלא חגר חגורת בטיחות או נסיעה אחורה תוך גרימת סיכון לסביבה.
  2. עבירות תנועה מסוג הזמנה לדין, הן עבירות חמורות יותר, שהחשוד בביצוען נדרש לעמוד למשפט אל מול שופט תעבורה, כך שייגזר עונשו הראוי בעבירה הרלוונטית. בין היתר, עבירות אלו כוללות עקיפה תוך חציית קו הפרדה, נהיגה בשכרות, נהיגה ללא רישיון וכו'.

במאמר זה נתמקד בעיקר בעבירות תנועה מסוג ברירת משפט, ובאפשרות העומדת לנהג לבטל דו"חות אלה. דו"חות אלו יכולים להינתן בידי שוטר בשטח, בידי מצלמה או בידי פקח תנועה על גבי הרכב (למשל, על עבירה של עצירת הרכב בחניית נכים).

דרכים לביטול דוחות תנועה

ככלל, אדם שקיבל דו"ח תנועה יכול לנקוט באחת משלוש דרכים מרכזיות:

  1.  יש לו אפשרות לשלם את הדו"ח תוך 90 ימים.
  2. יש לו אפשרות להגיש בקשה לביטול הדו"ח תוך 30 ימים.
  3. יש לו אפשרות להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים.

המרת דוח תנועה באזהרה

לפי דיני תעבורה, דו"ח אזהרה יינתן רק במקרים בהם לנהג יש ותק של נהיגה של שבע שנים בארץ, אין לחובתו הרשעה בשנים האחרונות ולא נרשם לו דו"ח אזהרה או דו"ח התראה. הנהג מודה בביצוע העבירה וכאשר בנסיבות העניין ביצוע העבירה לא גרם להפרעה חמורה.

הסבת דוח תנועה לנהג אחר

במקרה שבו יש רצון להעביר את דו"ח התנועה לנהג אחר. זאת, במקרים בהם אדם אחר נהג ברכב שאינו רשום על שמו, ובעלי הרכב קיבלו את הקנס (ולעתים את הנקודות) על שמם. על מנת להגיש בקשה להסבת דו"ח, יש לצרף תצהיר של האדם שנהג בפועל, אשר מודה בביצוע העבירה, יחד עם צילום של הדו"ח, של רישיון הנהיגה של הנהג שביצע אתה עבירה בפועל ושל תעודת הזהות של בעל הרכב.

בקשה לביטול דוח תנועה

בקשה לביטול דו"ח תשלח למשטרה, באמצעות דואר רגיל או באמצעות את האינטרנט. במסגרת הבקשה לביטול הדו"ח, המבקש יפרט את הנימוקים, יצרף את הדו"ח, את צילום תעודת הזהות ויסיים בחתימתו. ביטול הדו"ח יכול להיעשות גם במסגרת המשפט, אם מקבל הדו"ח יבקש להישפט. בכל אופן, מי שבחר לשלם את הדו"ח לא יוכל לבטל אותו בדיעבד, שכן תשלום הדו"ח נתפס מבחינת התביעה והחוק כהודאה באשמה. באופן טיפוסי בקשת ביטול דוח משטרה שניתנה על ידי שוטר תהא שונה מבקשת ביטול דוח שניתן על ידי מצלמה.

לפי סעיף 229(ח2) לחוק סדר הדין הפלילי במקרים בהם הוגשה בקשה לביטול הדו"ח, והבקשה נדחתה, או שחלף הזמן להגיש בקשה לביטול הדו"ח או להגיש בקשה להישפט – ייראו את האדם אשר קיבל את הדו"ח כאילו כבר הורשע בבית משפט, ונגזר עליו עונש לתשלום הקנס. כלומר, יחול על הקנס הזה דין של פסק דין – במובן זה, שהערעור עליו ייעשה על פי סדרי הדין הפליליים הרגילים, וכן יחול עליו כלל סופיות הדיון.

חשוב לציין כי מומלץ להשתמש בעורך דין לטובת ערעור על דוח משטרה, ובמיוחד במקרים בהם מקבל הדו"ח מבקש להישפט.

עילות לביטול דוח תנועה (סוגי דוחות)

העילות לביטול דו"ח תנועה ישתנו מעבירה לעבירה, ולכן מומלץ מאוד להשתמש בעורך דין לענייני תעבורה, אשר בקיא בפרטים הקטנים ובניואנסים המשפטיים של דיני התעבורה, כדי להגיש את הבקשה לביטול דו"ח התנועה.

למשל, במקרים בהם הדו"ח מבוסס על צילום הרכב, ניתן לבטל את הדו"ח בגלל פגמים בצילום – למשל, אם בצילום לא מופיעה לוחית הרישוי של הרכב הנושאת את מספר הרכב. דוגמה אחרת לעילות לביטול דוח משטרה היא במקרים של דוח מהירות מופרזת שניתן על בסיס שימוש באקדח לייזר, המשמש את המשטרה למדוד מהירות של רכבים נוסעים, ייצטרך השוטר לציין בדו"ח פרטים שונים כדי שהדו"ח יהיה תקין. כך, השוטר מחויב להוכיח כי כייל את המכשיר בתחילה ובסוף המשמרת שלו; השוטר השתמש בחצובה אם מדד ממרחק של מעל ל-300 מטרים מהרכב; אם הדו"ח ניתן בלילה, אז המרחב היה מואר מספיק באופן שאפשר לאקדח הלייזר לקלוט בצורה מדויקת את המרחק. דוגמה נוספת היא במקרה שבו הדו"ח הוא על חגורת בטיחות של אחד הנוסעים ברכב שהוא אינו הנהג, ייתכן וניתן יהיה לבטל את הדוח ולזכות את הנהג מן האשמה אם יוכיח שהיה מרוכז בנהיגה בזמן שהנוסע התיר את חגורת הבטיחות, ולכן יש לזכות אותו שכן לא היה עליו לדעת על התרת החגורה.

ההוראות הנוגעות לביטול דו"חות התנועה, משתנות מעבירה לעבירה ונקבעות בהנחיות מינהליות, בחוקים ובתקנות ובפסיקות בתי המשפט. בהתאם לכך, על מנת לוודא כי אכן אתם מודעים לכלל האפשרויות העומדות בפניכם, מומלץ להיעזר בעורך דין לענייני תעבורה על מנת לבטל דו"ח.

דוח תנועה לא תקין

במקרים בהם דו"ח התנועה עצמו לא תקין, ייתכן כי תוכלו לבטל אותו מחמת פגמים בדו"ח. למשל, במקרים בהם לא נכתב מספר הרכב או במקרים בהם כתב היד של השוטר איננו ברור.

אי תקינות של הדו"ח יכולה להיות מבוססת על טעות בפרטי הרכב – במקרה שבו פרטי הרכב לא נרשמו בצורה מדויקת, ניתן להעניק זיכוי מוחלט וביטול של הדוח מחמת הטעות. מלבד זאת, ביטול דוח מחמת אי תקינות עשוי להתבסס על טעות בתיאור פרטי האירוע. השוטר אשר נותן דוח נדרש למלא את כל הפרטים הרלוונטיים לגבי האירוע, לרבות תיאור שדה הראייה, כלי הרכב בכביש בעת התרחשות העבירה, האם היה רכב שנסע בין השוטר לבין הרכב הרלוונטי, האם הייתה עקומה בכביש וכו'. במקרה שבו יש פערים או שגיאות בתיאור פרטי האירוע, הדוח עשוי להיות מבוטל. יש לשים לב כי הפרטים שנדרש השוטר למלא במסגרת הדוח משתנים מעבירה לעבירה. נוסף על כך, טעות ברישום סעיף העבירה בדוח, עשוי להיות גם הוא עילה לביטול הדוח מחמת אי תקינות.

באופן כללי, מומלץ לפנות לעורך דין לענייני תעבורה אשר ייבחן את הדו"ח ויבהיר לכם האם יש סיכוי לביטול הדו"ח מחמת אי-תקינות. עורך דין מיומן ובעל ניסיון, הבקיא בתנאים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה עשוי לסייע לכם, לחסוך לכם כסף ולעשות עבורכם צדק.

כמה זמן אחרי ביצוע העבירה ניתן לתת הזמנה לדין?

כזכור, לצד עבירות ברירת משפט או קנס, ישנן גם עבירות הזמנה לדין, שהן עבירות חמורות יותר כגון נהיגה בשכרות או נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל. בעבירות אלו, עשויה להיות התיישנות. לעומת עבירות פליליות רגילות, בעבירות תעבורה תקופת ההתיישנות משתנה מעבירה לעבירה. בכל אופן, את טענת ההתיישנות יש להעלות בהזדמנות הראשונה בבית המשפט – ומי שלא יעשה כן, לא יוכל להעלות את טענת ההתיישנות בהמשך ההליך.

בדרך כלל, תקופת ההתיישנות בעבירות אלו תעמוד על חמש שנים. כלומר, במידה ונרשמה נגדכם עבירת הזמנה לדין, ככל שלא הוגש נגדכם כתב אישום ולא זומנתם למשפט במשך חמש שנים – תקופת ההתיישנות תביא לכך שלא יהיה ניתן לעשות זאת. עם זאת, כזכור, חשוב להיעזר בעורך דין, על מנת לוודא שאכן תקופת ההתיישנות רלוונטית אליכם, וכדי לדעת מתי מתחיל "מרוץ ההתיישנות" (מתי מתחילה להימנות התקופה של חמש השנים), דבר שעשוי להשתנות לפי הנסיבות.

הגשת ערעור על דוח תנועה באמצעות עורך דין תעבורה

כאמור, עורכי דין תעבורה מקצועיים, יודעים לתת ייצוג משפטי רחב לא רק בבית המשפט, אלא גם ביחס אל ביטול דוחות תנועה. עורך דין לענייני דוחות תנועה יכול לסייע רבות, ולא רק בניסוח רהוט, נכון ומדויק של פרטי הערעור. חתימתו מהווה מעין חותמת כשרות שלא ניתן להתעלם ממנה, והיחס לבקשה שחתומה על ידו יהיה רציני ואיכותי יותר מאשר בקשה ללא חתימת עורך דין עליה.

אם כן, שיתוף עו"ד לביטול דוחות תנועה בהליך הגשת הערעור, הוא צעד משמעותי ביותר בדרך לביטול הדוח.
אם אתם מחפשים עורך דין מיומן ומנוסה, מקצועי ותכליתי, שחותר לניצחון בכל פעם מחדש – הגעתם למקום הנכון. פנו אלינו עוד היום, ותהנו מייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר.

תפקידו של עורך דין תעבורה בבקשה לביטול דוח תנועה

לעורך דין מיומן ובעל ניסיון בדיני תעבורה יש תפקיד חשוב עבורכם בביטול הדו"ח. ראשית, מדובר בסוגיה סבוכה, אשר דורשת מיומנות וידע, היכרות עם העבירה וכלל הכללים וההוראות שנקבעו בחוק ובפסיקה לגביה, והיכרות מעמיקה עם סדרי הדין. כמו כן, כדי לדעת את כלל האפשרויות שלכם, יש צורך להכיר את כל החובות המוטלות על השוטר על מנת להוכיח שהתקיימה עבירה. לכן, ברוב המקרים, בקשה לביטול דו"ח שלא תלווה בסיוע מקצועי ומשפטי של עורך דין תדחה.

לעומת זאת, אם תסתייעו בעורך דין להגשת הבקשה, עורך הדין יוכל לבחון האם התקיימו יסודות העבירה הרלוונטית, והאם הם הוכחו כדין. במקרים רבים עורך הדין יוכל למצוא תקלות או פגמים בהוכחת יסודות העבירה הרלוונטית, ולהמליץ לכם האם כדאי לבקש לבטל את הדו"ח או לבקש להישפט בגין הדו"ח.

בכל הנוגע לבקשה להישפט, מומלץ שלא לעשות כן ללא סיוע של עורך דין, אשר יבהיר לכם את מצבכם המשפטי והאם הבקשה להישפט צפויה לפעול לטובתכם בסופו של דבר.

לסיכום, ביטול דו"ח תנועה הוא בהחלט אפשרי, ודיני התעבורה מעניקים רשת הגנה רחבה למדי על נהגים אשר קיבלו דוחות תנועה לא תקינים או שלא כדין. עם זאת, על מנת להבטיח כי הצדק ייעשה, כדאי להיעזר בעורך דין לענייני תעבורה אשר יבטיח למצות את זכויותיכם אל מול המשטרה ובית המשפט.

האם כדאי להישפט על דוח תנועה?

התשובה לשאלה זו היא תלויה בשאלות מקדימות רבות. אך לפני הכל חשוב לזכור. לא כל טענה תהיה רלוונטית בבית המשפט, ולעיתים יחליט השופט על עונש אף כבד יותר מזה שנקבע בדוח תנועה. אם כן, פנייה לבית משפט היא צעד שטומן בחובו סיכון מסוים, שכן ייתכן שבסופו הדוח יצומצם או יבוטל כליל, אך לא ניתן להתעלם מהסיכוי שהתוצאות יהיו שליליות יותר עבור הנהג.

על כן, רק אם אתם חושבים שיש ממשות בטיעוניכם, שקלו ברצינות להגיש בקשה להישפט על דוח תנועה. תסכול מעצם קבלת הדוח אינה עילה מספיקה לפנייה לבית משפט, אך תחושה של חוסר צדק המגובה בעובדות תומכות, אכן יכולה לשחק לטובתכם.

אך כיצד ניתן לקבוע האם הטענות יכולות להתקבל בבית המשפט? כיצד נדע האם שווה להכניס עצמנו לסיבוכים משפטיים? לצורך כך, מומלץ ביותר להתייעץ עם עורך דין תעבורה.

*הכתוב האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה ביטול דוח תנועה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

דו"חות תנועה הם אמצעים אכיפתיים מינהליים, באמצעותם משטרת ישראל אוכפת את הסדר וההתנהלות הבטוחה בכבישי ישראל. בניגוד להליך פלילי סדור, הענישה המינהלית שניתנת באמצעות דו"חות תנועה איננה כוללת העמדה לדין

הואשמת בעבירת תעבורה? אל תתמודד עם זה לבד. קבל ייצוג מקצועי ממומחי דיני התעבורה המנוסים שלנו. עם ניסיון של מעל 25 שנה ורקורד מוכח בבתי משפט ברחבי הארץ, נוכל לעזור לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית. קבל את העזרה המשפטית שאתה צריך עוד היום והימנע מקנסות גבוהים ונקודות ברישיון שלך או מעונשים כבדים אף יותר.

מה קראנו עד עכשיו?